Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny
-A +A
PROKURATURA OKRĘGOWA
Dane tele-adresowe
Adres:
    ul. Orla 2
    87-800 WŁOCŁAWEK

NIP: 888 267 79 08

REGON: 911256929
telefony:
    centrala:  54 23 76 100
    Prokurator Okręgowy: 54 23 76 105
     telefaks: 54 23 76 110
    e-mail:  poczta@wloclawek.po.gov.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 7:30 ÷ 15:30
Kasa Prokuratury Okręgowej  we Włocławku czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 ÷ 13:00

INFORMACJA - ePUAP
Z uwagi na odłączenie z dniem 6 grudnia 2015 roku przez Centrum Cyfrowej Administracji karty usługi „Pisma ogólnego do urzędu” oraz usługi „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” na platformie ePUAP , dostępność tychże usług stanie się niemożliwa. Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Włocławku został udostępniony link  do usługi „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego”, która dzięki swojemu połączeniu ze wszystkimi adresami skrytek ESP ePUAP daje możliwość skomunikowania się z dowolną instytucją posiadającą na ePUAP uprawnienia instytucji publicznej. Aby wyszukać na platformie ePUAP instytucję Prokuratury Okręgowej we Włocławku lub jednostek jej podległych należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl i w polu wyszukiwania wpisać nazwę jednostki np. Prokuratura Okręgowa we Włocławku, zachowując wielkość liter i polskie znaki. Analogicznie należy postąpić w przypadku potrzeby wyszukania jednostki podległej np. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, czy Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim.

INFORMACJA
Zgodnie z zarządzeniem nr 54/17 Prokuratora Okręgowego we Włocławku z dnia 18 lipca 2017 roku, dzień 14 sierpnia 2017 roku ustanowiony został dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku oraz podległych prokuraturach rejonowych okręgu włocławskiego, tj. Prokuraturze Rejonowej we Włocławku, Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, Prokuraturze Rejonowej w Lipnie, Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie, Prokuraturze Rejonowej w Rypinie. W zamian za dzień 14 sierpnia 2017 roku ustalono dzień 26 sierpnia  2017 roku dniem pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązku w jednostkach prokuratur okręgu włocławskiego.

Zasady przyjęć interesantów
Obszar właściwości
Prokuratura Okręgowa we Włocławku podlega pod Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, a swoim zasięgiem obejmuje obszary działania następujących prokurator rejonowych:
    - Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim,
    - Prokuratura Rejonowa w Lipnie,
    - Prokuratura Rejonowa w Radziejowie,
    - Prokuratura Rejonowa w Rypinie,
    - Prokuratura Rejonowa we Włocławku.