Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 13 maja 2019 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku została telegraficznie zawiadomiona przez KMP Włocławek o czynnościach w niezbędnym zakresie podjętych   w sprawie śmierci Henryka O. Z treści telegramu wynikało, że w dniu 12 maja 2019 r. czynnościami na miejscu zdarzenia kierował prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku. W oględzinach miejsca zdarzenia wziął udział biegły z dziedziny medycyny sądowej.
W dniu 13 maja 2019 r. wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa Henryka O. zaistniałego w dniu 11 maja 2019 roku w mieszkaniu we Włocławku, tj. o czyn z art 148 § 1 k.k. powierzając jego prowadzenie w całości Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku. Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok Henryka O. wykazały, że przyczyną zgonu było gwałtowne uduszenie w następstwie ucisku na klatkę piersiową.
  Zebrane w toku postępowania dowody pozwoliły w dniu 14 maja 2019 r, przedstawić Tomaszowi K. zarzut, że w dniu 11 maja 2019r. we Włocławku w mieszkaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Henryka O. poprzez wielokrotne skakanie po jego głowie, szyi i klatce piersiowej oraz uciskanie klatki piersiowej, spowodował obrażenia ciała, które skutkowały zgonem w/w w wyniku gwałtownego uduszenia, w następstwie ucisku na klatkę piersiową tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.
   Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz K. złożył obszerne wyjaśnienia.
Prokurator sporządził wniosek, do Sądu Rejonowego we Włocławku, o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zastępca Prokuratora Rejonowego
         Arkadiusz Arkuszewski