Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w dniu 3 maja 2019 r. zarejestrowano postępowanie karne w sprawie zaistniałego w dniu 2 maja 2019 r. we Włocławku  zabójstwa Kazimierza M., tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. oraz posiadania w tym samym miejscu i czasie bez wymaganego zezwolenia dziesięciu sztuk amunicji myśliwskiej, tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k. Tego samego dnia wszczęto w tej sprawie śledztwo, powierzając jego prowadzenie w całości Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.
O przedmiotowym zdarzeniu w dniu 2 maja 2019 r. w pierwszej kolejności powiadomiono Zespół Ratownictwa Medycznego, uczynili to sąsiedzi Jerzego M., których wymieniony poprosił o pomoc.
W związku z przedmiotowym zdarzeniem w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 21:50 zatrzymano Jerzego M., brata zmarłego Kazimierza M. W chwili zatrzymania wymieniony znajdował się w stanie nietrzeźwości.
Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora i biegłego patomorfologa przeprowadzono oględziny miejsca ujawniania zwłok, zabezpieczając przedmioty i ślady kryminalistyczne, w tym nóź składany, służący do popełnienia przestępstwa.
W dniu 4 maja 2019 r. przeprowadzono oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok pokrzywdzonego, potwierdzając jako przyczynę zgonu pokrzywdzonego spowodowanie rany kłutej klatki piersiowej, uszkodzenie worka osierdziowego i przedniej ściany prawej komory serca oraz tamponadę worka osierdziowego.
W związku z powyższymi ustaleniami, w dniu 4 maja 2019 r. przedstawiono Jerzemu M. zarzuty tego, że:
1. w dniu 2 maja 2019 r. we Włocławku, w celu pozbawiania życia Kazimierza M. ugodził go nożem typy scyzoryk w klatkę piersiową na wysokości piątego żebra, piątego międzyżebrza, szóstego żebra powodując ranę kłutą penetrującą do klatki piersiowej o długości kanału wkłucia około 7,5 – 8,5 cm przebiegającą lekko skośnie ku górze z uszkodzeniem worka osierdziowego i przedniej ściany prawej komory serca oraz tamponadę worka osierdziowego, w wyniku czego Kazimierz M. zmarł, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.,
2. w dniu 2 maja 2019 r. we Włocławku, bez wymaganego zezwolenia posiadał 10 sztuk amunicji myśliwskiej, tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k.
Podejrzany w toku przesłuchania przyznał się do ugodzenia brata nożem typu scyzoryk, ale zaprzeczył żeby chciał wówczas go zabić.
Wystąpiono do Sądu Rejonowego we Włocławku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a Sąd wniosek o zastosowanie tego środka zapobiegawczego w dniu 4 maja 2019 roku uwzględnił.

Zastępca Prokuratora Rejonowego
         Arkadiusz Arkuszewski