Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 21 lutego 2019 r. wszczęła śledztwo w sprawie sygn. PR Ds 144.2019 prowadzone p-ko  mieszkańcowi powiatu Łęczyca Przemysławowi K., któremu przedstawiono zarzuty o to, że:
1.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca stycznia 2019r. do dnia 20 lutego 2019 r. w m-ci Borucin gm. Osięciny pow. radziejowski woj. kujawsko-pomorskie w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, bez dokonania wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych i naruszając warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, uchylał się od opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług w ten sposób, że bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, poza składem podatkowym przewoził, przechowywał, magazynował wyroby akcyzowe w postaci suszu tytoniowego stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 §3 kks, oraz podejmował czynności bezpośrednio związane z produkcją wyrobu akcyzowego, polegające na obsłudze linii produkcyjnej służącej do krajania liści tytoniu, ważenia oraz pakowania gotowego produktu, w wyniku czego wytworzył bez ujawnienia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania, wyroby akcyzowe w postaci tytoniu do palenia w ilości 14380 kg czym uszczuplił podatek akcyzowy w kwocie 11.472.220,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 3.309.629,00 zł, tj. o przestępstwo z art. 12a ust. 1 w zw. z ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w zb. z art. 54§1 kks w zw. z art. 69§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 2,3 i 5 kks w zw. z art. 7§1 kks i 6§1 kks
2.  w dniu 20 lutego 2019 roku miejscowości Mikołajew, gmina Łęczyca, powiat łęczycki, województwo łódzkie posiadał w miejscu zamieszkania 190 kg tytoniu do pa lenia bez wymaganych znaków akcyzy, na których ciąży podatek akcyzowy w kwocie 151 580,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 43 729,00 zł, to jest o czyn z art. 65§1 i 3 kks oraz trzem obywatelom Ukrainy
- Ihorow H., któremu przedstawiono zarzut to, że:
- w okresie od bliżej nieustalonego dnia stycznia 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. w m-ci Borucin gm. Osięciny pow. radziejowski woj. kujawsko- pomorskie pomógł Przemysławowi K. poprzez to, że w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, podejmował czynności bezpośrednio związane z produkcją wyrobu akcyzowego, polegające na obsłudze linii produkcyjnej służącej do krajania liści tytoniu, ważenia oraz pakowania gotowego produktu, w wyniku czego wytworzył bez ujawnienia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania, wyroby akcyzowe w postaci tytoniu do palenia w ilości 14380 kg czym uszczuplił podatek akcyzowy w kwocie 11.472.220,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 3.309.629,00zl, tj. o przestępstwo z art. 18§3 kk w zw. z art. 12a ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych;
- Stepanowi H., któremu przedstawiono zarzut o to, że: 
- w okresie od bliżej nieustalonego dnia stycznia 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. w m-ci Borucin gm. Osięciny pow. radziejowski woj. kujawsko- pomorskie pomógł Przemysławowi K. poprzez to, że w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, podejmował czynności bezpośrednio związane z produkcją wyrobu akcyzowego, polegające na obsłudze linii produkcyjnej służącej do krajania liści tytoniu, ważenia oraz pakowania gotowego produktu, w wyniku czego wytworzył bez ujawnienia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania, wyroby akcyzowe w postaci tytoniu do palenia w ilości 14380 kg, tj. o przestępstwo z art. 18§3 kk w zw. z art. 12a ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych;
oraz Bohdanowi B., któremu przedstawiono zarzut o to, że:
- w okresie od bliżej nieustalonego dnia stycznia 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. w m-ci Borucin gm. Osięciny pow. radziejowski woj. kujawsko- pomorskie pomógł Przemysławowi K. poprzez to, że w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, podejmował czynności bezpośrednio związane z produkcją wyrobu akcyzowego, polegające na obsłudze linii produkcyjnej służącej do krajania liści tytoniu, ważenia oraz pakowania gotowego produktu, w wyniku czego wytworzył bez ujawnienia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania, wyroby akcyzowe w postaci tytoniu do palenia w ilości 14380 kg, tj. o przestępstwo z art. 18§3 kk w zw. z art. 12a ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych.
Odnośnie Przemysława K. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Radziejowie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, do którego to wniosku Sąd przychylił się. 
Natomiast jeżeli chodzi o podejrzanych narodowości ukraińskiej zostali oni oddani pod dozór policji oraz zatrzymano im dokumenty pozwalające na przekroczenie granic kraju, jak i też zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju. Nadto dokonano wobec nich zabezpieczenia mienia poprzez zatrzymanie pieniędzy, które stanowiły wynagrodzenie za nielegalną produkcję papierosów.

Prokurator Rejonowy
                                                               Waldemar Kwiatkowski