Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - wrzesień 2018r.

We wrześniu  2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte

1.    W dniu 1 września 2018 roku, Policja w Lipnie została powiadomiona o bójce w m-ści Okrąg, gm. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie z udziałem kibiców. Na miejscu zdarzenia zatrzymano osoby biorące udział w zdarzeniu i w dniu 3 września 2018 roku przedstawiono Szymonowi C, Mateuszowi S., Maciejowi K., Kacprowi Mateuszowi J. zarzuty udziału w zbiegowisku publicznym,  w bójce - to jest o przestępstwa  z art. 254 § 1 kk i art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a §lkk w zw. z art. ll§2kk natomiast Kamilowi Mateuszowi W. zarzucono udział w zbiegowisku publicznym, ucieczkę przed pościgiem -  to jest  o czyny z art. 254 § 1 kk oraz z art. 178b i art. 233 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wobec w/w podejrzanych, prokurator Prokuratury Rejonowej w Lipnie zastosował dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

Sprawy  zakończone

1.  W dniu 12 czerwca 2018 roku do Prokuratury Rejonowej w Rypinie wpłynęło pisemne zawiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego wynikało, iż w dniu 6 czerwca 2018 roku Mirosław B. molestował seksualnie małoletnią dziewczynkę.
W toku wszczętego w przedmiotowej sprawie śledztwa ustalono, iż faktycznie w w/w dniu doszło do zdarzenia w trakcie, którego w/w sprawca dopuścił się wobec małoletniej  czynności seksualnej .
Podejrzanemu przedstawiono zarzuty z art. 200 § 1 kk, a także dwa zarzuty z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i wystąpiono z wnioskiem do Sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2018 roku - Sąd Rejonowy w Rypinie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Po przeprowadzeniu śledztwa w trakcie, którego m.in. uzyskano kompleksową ekspertyzę lekarską psychiatrów i psychologa - seksuologa w dniu 5 września 2018 roku skierowano przeciwko Mirosławowi B. do Sądu Rejonowego w Rypinie akt oskarżenia o czyny z art. 200 § 1 kk i inne.
2. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Rafałowi N. mieszkańcowi Inowrocławia podejrzanemu o to, że:
I. w dniu 14 września 2018 roku w m. Bronisław, gm. Dobre, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie w samochodzie marki Opel Zafira nabył i przewoził 75 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy oraz w miejscu zamieszkania w Inowrocławiu, powiat inowrocławski, woj. kujawsko- pomorskie, przechowywał 7 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy, na których ciąży podatek akcyzowy w łącznej kwocie 64.743,00 złotych tj. o czyn z art. 65 § 1 i 3 kks.
Czynności przeciwko wyżej wymienionemu zostały zainicjowane na skutek działań Policji, którzy ustalili, iż Rafał N. przewozi w swoim samochodzie wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Dlatego też dokonali zatrzymania w m. Bronisław gm. Dobre pojazdu, którym poruszał się Rafał N. i w toku kontroli jego samochodu zabezpieczono aż 75 kg tych wyrobów. Nadt,o w miejscu jego zamieszkania ujawniono dalsze 7 kg. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał N. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, lecz nie podał źródła, skąd nabył tytoń pochodzący z przestępstwa.
Przeciwko Rafałowi N. został skierowany do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia o czyn z art. 65 § 1 i 3 kks, gdzie na poczet grożących mu kar majątkowych zabezpieczony została należący do niego samochód osobowy marki Opel Zafira.

3. W dniu 27 września 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K.
Rafał Kowalski został oskarżony o to, że:
1. w dniu 7 maja 2018 roku we Włocławku, usiłował dokonać rozboju na osobie Marty F. w ten sposób, że kierując wobec niej groźby pobicia pozbawienia życia zażądał od pokrzywdzonej wydania nieokreślonej kwoty pieniędzy, po czym popchnął i uderzył pokrzywdzoną dwa razy w twarz, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej oraz interwencję osoby trzeciej,
tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § l k.k.
2. w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 13 lipca 2018 roku we Włocławku   uporczywie nękał Martę F., w ten sposób, że wielokrotnie znieważał ją słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe, nachodził w miejscu zamieszkania, wielokrotnie kierował pod adresem Marty F. groźby pozbawienia życia i zdrowia, przy czym groźby te wzbudziły u zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, przez co wzbudził u niej poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność,
tj. o czyn z art. 190 a § l k.k.
3. w okresie od 15 lipca do 21 lipca 2018 roku we Włocławku, działając czynem ciągłym wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu groził Marcie F. pobiciem, spowodowaniem obrażeń ciała, zabójstwem, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,
tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
4. w dniu 21 lipca 2018 roku we Włocławku, poprzez uderzenie metalową futryną spowodował u Marty F. obrażenia ciała w postaci otarcia skóry, zasinienia tylnej powierzchni przedramienia, otarcia i zasinienia okolicy dołu podkolanowego i okolicy kłykcia bocznego piszczeli, tj. obrażenia naruszające prawidłowe funkcje narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni,
tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k.
W niniejszej sprawie, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zanegował, aby miały one w ogóle miejsce.
W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanego nie budzi wątpliwości.
Rafał K. był w przeszłości karany.

4.   W dniu 18 września 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Jerzemu P. podejrzanemu o to, że:
1. w bliżej nieustalonym okresie czasu nie wcześniej niż od 2007 roku i nie później niż do dnia 24 maja 2011 roku we Włocławku, w zajmowanym przez siebie mieszkaniu, w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie obcował płciowo z małoletnią, liczącą poniżej lat 15 oraz doprowadził wymienioną do poddania się  czynnościom seksualnym, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
W niniejszej sprawie nie stosowano środków zapobiegawczych.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jerzy P. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, a w swoich wyjaśnieniach zaprzeczał zaistnieniu przedmiotowych zdarzeń.
W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanego nie budzi wątpliwości.
Oskarżony był w przeszłości karany.

                                                                                 Rzecznik Prasowy
      Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                          prokurator Wojciech Fabisiak