Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - sierpień 2018r.

W sierpniu  2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte

1.  W dniu 6.08.2018r. w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowano sprawę  dotyczącą nieumyślnego spowodowania śmierci Dominka O. i Patryka Ch., poprzez utonięcie w rzece Wisła w dniu 5.08.2018r. w miejscowości Przypust. Postanowieniem z dnia  7.08.2018r.  w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim wszczęto śledztwo  o czyn z art. 155 kk, którego prowadzenie powierzono  w całości  Komisariatowi Policji w Ciechocinku. Ze wstępnych ustaleń  wynika, że Dominik O. i Patryk Ch. w dniu 5.08.2018r. w godzinach nocnych  spożywali alkohol na brzegiem Wisły w miejscowości Przypust. Postępowanie jest w toku.

2. W dniu 27.08.2018 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 25.08.2018r. w m-ci Skępe, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie w wyniku, którego śmierć poniosła Danuta P.
W dniu 27.08.2018 roku Janowi Józefowi P. przedstawiono zarzut o to, że:
I. dniu 25 sierpnia 20l8r. w m-ci Skępe gm. Skępe woj. kujawsko-pomorskie na drodze K-10 kierując samochodem m-ki Renault, jadąc z kierunku Skępego w kierunku Lipna naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości nie zachował należytej ostrożności podczas jazdy, na mokrej nawierzchni jezdni stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w barierki ochronne, w wyniku czego pasażerka pojazdu Danuta P. poniosła śmierć na miejscu tj. o czyn z art. l77§2 kk w zw. z art. 178§I kk
II. w dniu 25 sierpnia 2018r. w m-ci Skępe gm. Skępe woj. kujawsko-pomorskie na drodze K-10 kierował w ruchu lądowym samochodem m-ki Renault, będąc w stanie nietrzeźwości tj. o czyn z art. 178a § 1kk. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Lipnie w dniu 27 sierpnia 2018r. zastosował wobec Jana Józefa P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

3. Prokuratura Rejonowa w Rypinie nadzoruje śledztwo  p-ko Marcinowi SZ. podejrzanemu no przestępstwo z art. 229 § 3 kk oraz z art. 178 a § 1 kk.
Jaki ustalono, w dniu 25 sierpnia 2018 roku o godz. 20:25 funkcjonariusze z KPP Rypin udali się do m. Wąpielsk z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że na jezdni leży zakrwawiony motorowerzysta, który prawdopodobnie znajduje się pod działaniem alkoholu. Będąc w m. Wąpielsk, na środku skrzyżowania zauważyli siedzącego na motorowerze, bez kasku mężczyznę, który usiłował uruchomić pojazd. Zanim funkcjonariusze dojechali na miejsce zdarzenia, mężczyzna uruchomił motorower i ruszył w kierunku m. Półwiesk. W związku z powyższym funkcjonariusze zatrzymali do kontroli motorowerzystę, którym okazał się Marcin Sz. Mężczyzna miał zakrwawioną twarz, rozbity luk brwiowy oka prawego oraz czuć było od niego woń alkoholu z ust. Zbadano jego stan trzeźwości, gdzie uzyskano  wynik 1,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W toku wykonywanych czynności Marcin Sz. położył jednemu z funkcjonariuszy na przedramieniu prawej ręki banknot o nominale 50 zł mówiąc „to jest na obiad", by odstąpili
od wykonywania czynności. W związku z powyższymi ustaleniami w dniu 27.08.2018 r. Marcinowi Sz. Zostały przedstawione zarzuty:
I . w dniu 25 sierpnia 2018 roku w miejscowości Wąpielsk, powiat rypiński, województwo
kujawsko-pomorskie, w czasie kontroli drogowej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Policji z KPP w Rypinie udzielił im korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 złotych, w celu nakłonienia funkcjonariuszy do naruszenia prawa poprzez odstąpienie od czynności służbowych w związku z kierowaniem przez niego motorowerem w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 229 § 3 k.k.
II. w dniu 25 sierpnia 2018 roku, w miejscowości w miejscowości Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, kierował w ruchu lądowym motorowerem, będąc w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin Sz. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec w/wym. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Śledztwo jest w toku.

Sprawy  zakończone

1.  Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie przeciwko  Andrzejowi B. podejrzanemu o to, że:
I.  okresie od bliżej nieustalonego dnia czerwca 2015 roku do 18 kwietnia 2018 roku w miejscowości na terenie gm. Piotrków Kuj. pow. radziejowski, woj. kujawsko- pomorskie znęcał się psychicznie i fizycznie nad ustaloną osobą poprzez wywoływanie awantur, podczas których wyzywał ją słowami wulgarnymi powszechnie uznawanymi za obelżywe, poniżał, ośmieszał, krytykował, ciągle niepokoił, kontrolował, zabraniał codziennej higieny, wyrzucał z łóżka, karząc spać na podłodze, zamykał z pokoju, wyjmując z okien klamki, groził pozbawieniem życia oraz szarpał za odzież, popychał i odpychał tj. o czyn z art. 207 § lkk.
Postanowieniem z dn. 19.04.2018 r. Prokurator Rejonowy w Radziejowie zastosował wobec podejrzanego Andrzeja B., środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.
Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia  p-ko Andrzejowi B. oskarżonemu o czyn z art. 207 §  1 kk, który tylko częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

2. W dniu 21 sierpnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. i Sylwestrowi R..
Sławomir P. został oskarżony o to, że:
1. w dniu 30 sierpnia 2017r. we Włocławku, działając wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości 24,32 gramów netto, oraz środek odurzający w postaci marihuany w ilości 6,30 grama netto,
tj. o czyn z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
2. w dniu 30 sierpnia 2017r. we Włocławku,  przechowywał w celu wprowadzenia do obrotu wyroby akcyzowe bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy w postaci 1.485,88 gramów krajanki tytoniowej, na których ciążyły należności w postaci nie odprowadzonych opłat z tytułu podatku VAT w wysokości 327 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 1.162 złotych, tj. należności publicznoprawne na rzecz Skarbu Państwa w łącznej wysokośc1.489 złotych, 100 paczek papierosów po 20 sztuk w każdej (tj. łącznie 2.000 sztuk papierosów) oraz 1.000 sztuk papierosów, ma których ciążyły należności w postaci nie odprowadzonych opłat z tytułu podatku VAT w wysokości 706 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 2.542 złotych, tj. należności publicznoprawne na rzecz Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3.248 złotych, wyroby alkoholowe w postaci 159 litrów spirytusu na których ciążyły należności w postaci nie odprowadzonych opłat z tytułu podatku VAT w wysokości 1.877 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 8.162 złotych tj. należności publicznoprawne na rzecz Skarby Państwa w łącznej wysokości 10.039 złotych; 33,7 litra wódki na których ciążyły należności w postaci nie odprowadzonych opłat z tytułu podatku VAT w wysokości 177 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 769 złotych, tj. należności publicznoprawne na rzecz Skarbu Państwa w łącznej wysokości 946 złotych, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznych w łącznej wysokości 15.722 złotych, tj. o czyn z art. 65 § 3 k.k.s.
3. w okresie od nieustalonego dnia 2017r. do 30.08.2017r. we Włocławku, działając wspólnie i w porozumieniu ze Sylwestrem R. w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie sprzedawał nieustalonym osobom napoje alkoholowe w nieustalonych ilościach bez wymaganego zezwolenia, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.
Sylwester R. został oskarżony o to, że:
1. w okresie od nieustalonego dnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. we Włocławku działając wspólnie i w porozumieniu ze Sławomirem P. w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie sprzedawał nieustalonym osobom napoje alkoholowe w nieustalonych ilościach bez wymaganego zezwolenia, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
W niniejszej sprawie stosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji wobec Sławomira P.  Wobec Sylwestra R. środka zapobiegawczego nie stosowano.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego: Sławomir P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień, natomiast Sylwester R. przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale również odmówił składania wyjaśnień.
Sławomir P. i Sylwester R. byli w przeszłości karani sądownie.

                                                                                 Rzecznik Prasowy
      Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                          prokurator Wojciech Fabisiak