Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-08-28

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Uprzejmie przedkładam informacje o sprawie, która może budzić zainteresowanie mediów.

W dniu 23 sierpnia 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w Wydziale I Śledczym, po rozpoznaniu  materiałów z postępowania przed wszczęciem śledztwa, przeprowadzonych w trybie art. 308 kpk przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy wszczęto śledztwo w sprawie: zaistniałego w okresie od 2 września 2017 roku do 14 września 2017 roku, we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim oraz w nieustalonym miejscu na terenie Francji, doprowadzenia dwoje pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniej niż  po 725,48 zł oraz  innych nieustalonych osób, w nieustalonej kwocie, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistych warunków pracy przy zbiorze winogron we Francji i co do wysokości wynagrodzenia za jej wykonanie tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk.

W sprawie tej wydano postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej we Włocławku trzech osób podejrzanych :  Angeliki K., Karoliny J., Hakoba H.

Wyżej wskazane osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do Prokuratury Okręgowej we Włocławku w dniu 27 sierpnia 2018 roku.

Przedstawiono im zarzut, że: w okresie od 2 września  2017 roku  do  14 września 2017 roku  we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim oraz w nieustalonym miejscu na terenie Francji, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili dwoje pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniej niż  po 725,48 zł oraz  inne nieustalone osoby, w nieustalonej kwocie, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistych warunków pracy przy zbiorze winogron we Francji i co do wysokości wynagrodzenia za jej wykonanie  tj. o przest. z art. 286 § 1 kk. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, potwierdzili natomiast fakt organizowania od kilku lat wyjazdów na winobranie do Francji. Po przesłuchaniu wobec Hakoba H. zastosowano jako środki zapobiegawcze poręczenie majątkowe w kwocie 20.000 zł., dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec Angeliki K. i Karoliny J. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Ustalone okoliczności wskazują na to, że pośrednictwo wyżej wymienionych było nielegalne, osoby te nie prowadziły legalnego pośrednictwa pracy.

W dalszym toku śledztwa ustalane będą szczegółowe okoliczności wyjazdów i pracy na terenie Francji. O dalszym biegu sprawy będziemy informować.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prok.  Wojciech  Fabisiak