Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Lipno, dnia 2018-07-05

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 29 czerwca 2018 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie, II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Damianowi O. osk. m.in. o to, że:
w okresie od 22 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku w Łąkiem gm. Skępe woj. kujawsko-pomorskie działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi w sprawie nieletnimi poprzez wybicie szyby w budynku remizy OSP, dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia warnika do wody marki Royal, w wyniku czego powstały straty o wartości 300 zł na szkodę Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 65 kk. Ponadto w/w osk. zarzucono dokonanie jeszcze 42 przestępstw z art. 279 § 1 kk i inne popełnionych na terenie gminy Skępe w podobny sposób.

Prokurator Rejonowy
Alicja Cichosz