Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - czerwiec 2018r.

W czerwcu 2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących zainteresowanie społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte

1. W dniu 18-06-2018 r. w  Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowano sprawę dot. zdarzenia drogowego zaistniałego tego samego dnia na drodze DK 91 w miejscowości Konstantynowo, gm. Waganiec.  Jak wynika z poczynionych ustaleń, na prostym odcinku drogi autokar przewożący 52 osoby, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjechał do rowu i przewrócił się. W wyniku zdarzenia 31 osób doznało obrażeń ciała, w tym 2 osoby zmarły. Postanowieniem z dnia 19-06-2018 r. w przedmiotowej sprawie wszczęto śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym to jest o czyn z art. 173 § 4 kk. Prokuratura Okręgowa we Włocławku objęła nadzorem służbowym w/w postępowanie.

Sprawy  w toku

1.  Prokuratura Rejonowa w Rypinie prowadzi śledztwo przeciwko Radosławowi K. podejrzanemu o przestępstwo z art. 207§la kk i art. 207§2 kk w zw. z art. 157§ 1 kk . Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte w dniu 28 marca 2018 roku. W toku dotychczasowego postępowania zebrano obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Radosławowi K. zarzutu, że:
I. w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 27 marca 2018 roku w Rypinie, woj. kujawsko - pomorskie, znęcał się fizycznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek - dzieckiem, działając ze szczególnym okrucieństwem w ten sposób, że uderzał pokrzywdzone dziecko bliżej nieokreślonym przedmiotem tępym po głowie i ciele, w tym również po kończynach dolnych, w następstwie czego w okresie od 23 marca 2018 roku do 27 marca 2018 roku spowodował u małoletniego pokrzywdzonego obrażenia ciała, które spowodowały u dziecka naruszenie prawidłowych czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni. W przedmiotowej sprawie przesłuchano licznych świadków, w tym również pracowników MOPS w Rypinie, asystenta rodziny. Ponadto zabezpieczono pełną dokumentację lekarską ze szpitala dziecięcego w Toruniu, w oparciu o którą powołany w sprawie biegły lekarz wydał opinię sądowo- lekarską, w której określił, że  całość stwierdzonych obrażeń u dziecka jest wynikiem stosowania przemocy fizycznej wobec chłopczyka i nosi zdaniem biegłego znamiona „zespołu dziecka maltretowanego”.
Podejrzany przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył w tej sprawie obszerne wyjaśnienia. W toku niniejszego śledztwa przedstawiono również zarzut popełnienia przestępstwa z art. 207§1 kk, matce pokrzywdzonego dziecka, Julii W, której zarzucono popełnienie fizycznego i psychicznego znęcania się nad w/w dzieckiem        w okresie od nieustalonego dnia czerwca 2017 roku do 23 marca 2018 roku. Przesłuchana w charakterze podejrzanego Julia W. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Sprawy  zakończone

1. w dniu 20.06.2018r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Dawidowi S. podejrzanemu o to, że:
I. w okresie od 16 września 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku we Włocławku  znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoimi rodzicami w ten sposób, że w zajmowanym wspólnie z pokrzywdzonymi mieszkaniu wszczynał z nimi awantury, podczas których używał wobec obu pokrzywdzonych słów wulgarnych i obelżywych, domagał się w sposób natarczywy wydania pieniędzy i groził im przy tym pobiciem, dwukrotnie zmusił swoim zachowaniem do opuszczania mieszkania przez pokrzywdzoną, co najmniej raz opluł pokrzywdzonego, a na przełomie września i października 2017 roku pobił  pokrzywdzonego, powodując u niego bliżej nieustaloną ranę ciętą nogi i zasinienie oka prawego, natomiast w dniu 16 września 2017 roku kopał pokrzywdzoną nogami, a także tego samego dnia przystawiając pokrzywdzonej nóż kuchenny do szyi groził jej pozbawieniem życia, zaś w dniu 15 grudnia 2017 roku przewracając pokrzywdzoną i przystawiając jej nóż do gardła również groził jej pozbawieniem życia.
W dniu 17 i 18 grudnia 2017 roku, w godzinach wieczornych i nocnych, wielokrotnie uderzał Andrzeja S. po całym ciele,  powodując u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą jego życiu, a w następstwie czego Andrzej S., po przewiezieniu go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, zmarł śmiercią gwałtowną wskutek rozległego wstrząsu urazowo-krwotocznego spowodowanego silnym mechanicznym urazem ciała, tj. o przestępstwo z art. 156 § 3 kk w zb. z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
2. w dniu 18 grudnia 2017 roku w godzinach nocnych, we Włocławku, kierując słowa wulgarne i powszechnie uznane za obelżywe wobec funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, znieważył ich podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 226 § 1 kk.
W niniejszej sprawie stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Dawid S. kilkukrotnie zmieniał swoje wyjaśnienia. Ostatecznie przyznał się do popełnienia obu zarzuconych mu przestępstw opisując część z przedmiotowych zdarzeń.
W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanego nie budzi wątpliwości.
Dawid S. był w przeszłości karany.

2. W dniu 27.06.2018r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Beacie M. podejrzanej o to, że:
I. w dniu 19.09.2017 r. we Włocławku, kierując samochodem osobowym m-rki VOLVO umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż wyjeżdżając z drogi wewnętrznej, nie zachowała szczególnej ostrożności podczas zmiany kierunku jazdy i włączania się do ruchu i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się motocyklem m-rki Honda Wiesławowi G., czym doprowadziła do zderzenia się obydwu pojazdów w wyniku czego Wiesław G. doznał obrażeń ciała, stanowiących wielonarządowe uszkodzenia ciała skutkujące jego śmiercią, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.
W niniejszej sprawie nie stosowano środków zapobiegawczych.
W toku postępowania powołano biegłych z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, którzy w swojej opinii wskazali, iż bezpośrednią przyczyną zaistniałego zdarzenia było nieprawidłowa zachowanie kierującej pojazdem Volvo, Beaty M. .
Przesłuchana w charakterze podejrzanej Beata M. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i wyjaśniła zgodnie z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.
Beata M. nie była dotychczas karana.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prokurator Wojciech Fabisiak