Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - luty 2018r.

W lutym 2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących zainteresowanie społeczne sprawach:

Sprawy zakończone
NARKOMANIA

1. W dniu 23 lutego 2018 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku złożył wniosek, do Sądu Rejonowego we Włocławku, wobec Mariusza W. o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego, bez przeprowadzania rozprawy i uznanie go winnym zarzuconych mu niżej opisanych przestępstw z art 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k i z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
Mariuszowi W. zarzucono, że
I. w okresie od nieustalonego dnia początku września 2011 roku do 21 marca 2012 roku na terenie powiatu aleksandrowskiego w Ciechocinku, w warunkach czynu ciągłego, wbrew przepisom ustawy, nie mniej niż 3 - krotnie posiadał środek odurzający w postaci marihuany, każdorazowo w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama tj. w ilości łącznej nie mniejszej niż 1,5 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk PO IV WOS 0610.3.2018
II. w okresie od nieustalonego dnia września 2011 roku do 21 marca 2012 roku, na terenie powiatu aleksandrowskiego, w Ciechocinku, w warunkach czynu ciągłego, nieodpłatnie, wbrew przepisom ustawy, nie mniej niż 3- krotnie udzielił środka odurzającego w postaci marihuany Patrykowi K., każdorazowo w ilości pozwalającej na jednorazowe zażycie, podając mu lufkę z marihuaną, celem zaciągnięcia się tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM MIENIA KOŚCIELNEGO

2. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Wojciechowi Sz. i Sylwestrowi R. podejrzanym o to, że w okresie od 14 września 2017r. do 11 października 2017 roku w miejscowości Błenna, Izbica Kujawska, a także w miejscowości Lubień Kujawski, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z nieustaloną osobą z Kościołów Rzymsko-Katolickich, po wcześniejszym demontażu, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci rynien miedzianych, powodując znaczne straty na szkodę Parafii Rzymsko-Katolickiej w Błennie, na szkodę Parafii Rzymsko-Katolickiej w Izbicy Kujawskiej oraz na szkodę Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubieniu Kujawskim, tj. o czyny z art. 278 § 1 kk Jak ustalono, podejrzani, mieszkańcy Kutna, dokonywali kradzieży głównie elementów miedzianych, które następnie sprzedawali w różnych punktach skupu złomu. Stąd upodobali sobie głównie kościoły, na których znajdowały się obróbki z miedzi. Do ich wykrycia przyczynili się również mieszkańcy jednej z wsi, gdzie podejrzani dokonali kradzieży, gdyż zauważyli oni obce osoby, kręcące się w pobliżu kościołów. Dlatego udało się ustalić numery rejestracyjne samochodu, którym sprawcy poruszali się, a następnie ustalono numery telefonów, którymi oni posługiwali się. Pozwoliło to na ustalenie miejsca ich pobytu, po czym dokonano przeszukania i schwytano podejrzanych w jednym z budynków, gdzie wynajmowali mieszkanie. Obaj sprawcy byli już wielokrotnie karani, a Wojciech S. dopuścił się tych czynów w warunkach powrotu do przestępstwa. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyjaśnili zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, stąd zastosowano wobec nich jedynie środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Postępowanie zostało zakończone, skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w.

ZNĘCANIE NAD ZWIERZĘTAMI

3. Prokuratura Rejonowa w Rypinie prowadziła dochodzenie w sprawie o czyn z art. 35 pkt. la ustawy o ochronie zwierząt. W trakcie postępowania ustalono, iż Damian K. w 2017 roku w Rypinie znęcał się nad swoim psem i kotem w ten sposób, że świadomie zadawał im cierpienie, utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego zaniedbania, pozostawił na kilka dni bez odpowiedniego pokarmu oraz wody. W sprawie tej, po przedstawieniu podejrzanemu zarzutów, w dniu 27 lutego 2018 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Rypinie akt oskarżenia.

WYPADEK DROGOWY

4. W dniu 21 lutego 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi S. podejrzanemu o to, że:
I . w dniu U listopada 2017 r. około godziny 18:10 w miejscowości Szpetal Górny skrzyżowanie ul. Włocławskiej z ul. Lipową kierując samochodem marki BMW umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w mchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości i poruszając się ul. Włocławską z kierunku miejscowości Fabianki w kierunku miejscowości Włocławek nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze w wyniku czego zjechał na lewy pas ruchu, w następstwie czego doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem m-ki Chevrolet Aveo kierowanym przez Łukasza C, poruszającym się z przeciwnego kierunku ruchu w wyniku czego obrażeń ciała doznali kierujący Łukasz C. oraz pasażerowie samochodu Chevrolet Aveo tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k. w z w. z art. 178 § 1k.k.
II. w dniu 11 listopada 2017 r. około godz. 18.00 w Szpetalu Górnym na ul. Włocławskiej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości kierował w ruchu lądowym samochodem marki BMW, tj. o czyn z art. I78a § 1 k.k. Środków zapobiegawczych w niniejszej sprawie nie stosowano.
Jak ustalono w toku postępowania, podejrzany w chwili czynu był nietrzeźwy w znacznym stopniu. W toku postępowania uzyskano opinię biegłych z dziedziny medycyny sądowej i do spraw ruchu drogowego. Do zarzuconych mu czynów podejrzany nie przyznał się. Wyjaśnił, że nie pamięta zdarzenia, i że jest mu przykro z tego powodu co się stało. Na poczet grożących mu środków karnych i środków kompensacyjnych dokonano zabezpieczenia majątkowego na należącej do niego nieruchomości. Podejrzany nie był uprzednio karany.

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ PRZEDSZKOLAKÓW

5. W dniu 27 lutego 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Annie S. podejrzanej o to. że:
1. w nieustalonym dniu października 2017r. we Włocławku, na terenie ustalonego przedszkola, podczas zajęć języka angielskiego uderzyła ręką w pośladek, małoletniego wychowanka naruszając jego nietykalność cielesną, tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k.
2. w dniu 6 października 2017r. we Włocławku, na terenie ustalonego przedszkola podczas zajęć rytmiki kilkakrotnie uderzyła papciem w udo, małoletniego wychowanka naruszając jego nietykalność cielesną, tj. o przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. W jego toku ustalono co następuje. Pokrzywdzeni są dziećmi autystycznymi, uczęszczają do I grupy integracyjnej. W takich grupach obok wychowawcy jest zatrudniona pomoc nauczyciela. Funkcje tę w 2017 r. w tej grupie pełniła A. S. Oprócz zajęć ogólnych dzieci miały w zajęcia in.in. z języka angielskiego oraz rytmikę.

W nieustalonym dniu października 2017 r. podczas zajęć z języka angielskiego Anna S. uderzyła ręką w pośladek dziecko, karcąc je za to, ze wbiegło na świeżo umytą podłogę. W dniu 6 października 2017 r. podczas zajęć rytmiki Anna S. uderzyła kilkakrotnie kapciem inne dziecko w udo, karcąc go za to, że biegało po sali. W obu przypadkach świadkami były osoby prowadzące poszczególne zajęcia, zaś podczas lekcji rytmiki także wychowawczyni grupy. Zdarzeń tych nie zgłoszono dyrekcji przedszkola bezpośrednio po ich zaistnieniu. Nie poinformowano o nich także rodziców dzieci. Zdarzenia były przedmiotem analiz ze strony Wydziału Edukacji UM we Włocławku oraz tutejszej Delegatury Kuratorium Oświaty. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uznać należy, że Anna S. swoim zachowaniem wypełniła znamiona w/w przestępstw. Mimo, że czyny o znamionach z art. 217 § 1 k.k. są prywatnoskargowe, lecz uwagi na fakt, iż pokrzywdzonymi są małoletnie dzieci zdecydowano że postępowanie toczy się w trybie publicznoskargowym. Przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania. Anna S. nie była dotychczas karana.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prokurator Wojciech Fabisiak