Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-02-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 8 stycznia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Dawidowi K. podejrzanemu o to, że nieustalonego dnia w okresie od 9 do 14 października 2017 r. we Włocławku, działając umyślnie w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Edyty P.., zadał wyżej wymienionej z dużą siłą, z bliskiej odległości uderzenie pięścią w lewą część pleców, czym spowodował u pokrzywdzonej obrażenia w postaci złamania żeber 10 i 11 po stronie lewej i pęknięcia śledziony z następowym masywnym krwotokiem wewnętrznym do jamy otrzewnowej, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, którego następstwem była śmierć Edyty P. w dniu 14 października 2017 r., tj. o czyn z art. 156 § ł pkt 2 k.k. w zw. z art. 156 § 3k.k.
W dniu 14 października 2017r. Komenda Miejska Policji we Włocławku została zawiadomiona o zgonie kobiety. Obecny na miejscu lekarz pogotowia poinformował, że pomimo podjętej akcji reanimacyjnej doszło do zatrzymania akcji krążenia i zgonu wyżej wymienionej.
Na miejscu obecny był konkubent wyżej wymienionej Dawid K., który znajdował się pod wpływem alkoholu.
Przesłuchani w sprawie sąsiedzi zeznali, że pomiędzy pokrzywdzoną a oskarżonym dochodziło do częstych kłótni i awantur, wzajemnego szarpania, popychania spowodowanych nadużywaniem przez oboje z nich alkoholu.
Z zeznań świadków wynika także, że pokrzywdzona skarżyła się im na ból pleców wskazując, że została pobita przez Dawida K.
W sporządzonej opinii biegły z dziedziny medycyny sądowej wskazał, że bezpośrednią przyczyną zgonu pokrzywdzonej był wstrząs krwotoczny w wyniku masywnego krwotoku wewnętrznego do jamy otrzewnowej z powodu pęknięcia śledziony.
W oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w szczególności dokumentację medyczną, zeznania świadków Dawidowi K. przedstawiono zarzut z art. 156 §1 pkt 2 i w zw. z art. 156 §3 kk.
Dawid K. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Podejrzany nie był w przeszłości karany.

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Arkadiusz Arkuszewski