Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-02-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 29 stycznia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Jakubowi D. podejrzanemu o to, że w bliżej nieustalonym okresie czasu w 2017 roku lecz nie później niż do dnia 18 czerwca 2017 roku we Włocławku w warunkach czynu ciągłego co najmniej dwukrotnie obcował płciowo z małoletnią poniżej lat 15, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Środków zapobiegawczych w niniejszej sprawie nie stosowano.
Jak ustalono w toku śledztwa, od około początku 2017 roku oskarżony z pokrzywdzoną utrzymywali kontakty towarzyskie, spotykając się ze sobą. Pokrzywdzona mówiła wówczas Jakubowi D., że ma 13 lat. W trakcie tej znajomości, w bliżej nieustalonym okresie czasu, lecz nie później niż do dnia 18 czerwca 2017 roku, wymienieni co najmniej dwukrotnie obcowali ze sobą płciowo.
Wg pokrzywdzonej do zbliżenia miało dojść w domu Jakub D., zaś wg wymienionego, w mieszkaniu pokrzywdzonej.
W toku śledztwa uzyskano opinię biegłego psychologa, który uczestniczył w przesłuchaniu małoletniej pokrzywdzonej.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, a w swoich wyjaśnieniach opisał okoliczności zdarzenia, m. in. wskazując, że do współżycia doszło dwukrotnie pierwszy raz około marca lub kwietnia a drugi raz w maju 2017 roku.
Podejrzany nie był uprzednio karany.

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Arkadiusz Arkuszewski