Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-02-07

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w  Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Monice W. podejrzanej o to, że:
I. w bliżej nieustalonym dniu września 2017 roku w miejscowości Choceń w powiecie włocławskim, województwie kujawsko-pomorskim pomogła nieustalonej osobie w zbyciu telefonu marki Huawei P9 Lite, tj. mienia wartości 2 000 złotych za kwotę 150 złotych Marcinowi W. wiedząc, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego, czym działała na szkodę Klaudii W., tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k.
II. w dniu 24 października 2017 roku w Choceniu, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie podżegała Magdalenę W., występującą w charakterze świadka, do składania fałszywych zeznań w toku postępowania przygotowawczego w ten sposób, żeby zeznała, iż to nie ona sprzedała telefon m-ki Huawei P9 Marcinowi W., tj. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k.
i Marcinowi W. podejrzanemu o to, że:
I. w bliżej nieokreślonym dniu września 2017 roku w miejscowości Choceń w powiecie włocławskim, województwie kujawsko-pomorskim nabył od Moniki W. telefon marki Huawei P9 Lite , tj. mienie wartości 2 000 złotych za kwotę 150 złotych, gdzie na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że on został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, czym działała na szkodę Klaudii W., tj. o czyn z art. 292 § 1 k.k.
W dniu 13 sierpnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie Klaudia W. złożyła zawiadomienie o kradzieży telefonu komórkowego m-ki Huawei P9 Lite, do której doszło na terenie dyskoteki „Vegas" w miejscowości Izbica Kujawska, w której przebywała w nocy z 12 na 13 sierpnia 2017 roku.
Po zwróceniu się do operatorów komórkowych ustalono, że ze skradzionym telefonem komórkowym obecnie współpracuje numer telefonu należący do Marcina W., który to telefon został zabezpieczony, celem zwrócenia go pokrzywdzonej. W toku postępowania ustalono, że Monika W. przedmiotowy telefon sprzedała Marcinowi W. za kwotę 150 zł mimo, iż był on wart około 2.000 zł. Dlatego też został przedstawiony Monice W. zarzut z art. 291 § 1 k.k. polegający na umyślnym paserstwie. Natomiast Marcinowi W. został przedstawiony zarzut nieumyślnego paserstwa.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin W. przyznał się do zarzucanego mu czynu i korzystając z przysługującego mu prawa odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Monika W., nie przyznała się do zarzucanego jej czynu z art. 291 § 1 k.k. i korzystając z przysługującego jej prawa odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
Z uwagi na to, iż z treści zeznań świadka Magdaleny W. wynikało, że Monika W. nakłaniała ją do tego, aby odwołała złożone przez nią wcześniej zeznania obciążające Monikę W., że ten telefon Monika W. miała właśnie sprzedać Marcinowi W. . Dlatego też został uzupełniony zarzut Monice W. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. Przesłuchana ponownie w charakterze podejrzanej Monika W. nie przyznała się również do popełnienia tego czynu i wyjaśniła, że nigdy nie była w posiadaniu telefonu m-ki Huawei P9 i nie sprzedała go Marcinowi W. . Zaprzeczyła też, aby nakłaniała siostrę Marcina Wilczyńskiego do tego aby odwołała swoje zeznania obciążające ją.
Zarówno Monika W., jak i Marcin W. nie byli wcześniej karani.
Należy nadmienić, iż materiały dotyczące kradzieży w/w telefonu, która miała miejsce na terenie dyskoteki VEGAS w Izbicy Kuj. na szkodę Klaudii W. , zostały wyłączone do odrębnego postępowania i sprawa w tym zakresie została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.
Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w.

Prokurator Rejonowy
                                                               Waldemar Kwiatkowski