Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - styczeń 2018r.

W styczniu  2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte

WYPADEK DOROGOWY ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

1. Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim,  w dniu 18.01.2018 r.  wszczęła postępowanie karne, dotyczące zdarzenia drogowego, zaistniałego w dniu 17.01.2018r. w Turznie pow. Aleksandrów Kujawski, podczas którego doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów ciężarowych z naczepami, w wyniku czego obaj prowadzący w/w pojazdy  - Krzysztof B. i Dawid Ł.  ponieśli śmierć na miejscu. Prowadzenie śledztwa zlecono KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Sprawy  zakończone

OSZUSTWA FINANSOWE,  PODRABIANIE DOKUMENTÓW

1.   W dniu  29 stycznia 2018 roku Prokurator Okręgowy we Włocławku skierowała  akt oskarżenia przeciwko p-ko Izabeli U., Natalii I, Elżbiecie K., Iwonie K., Weronice M., Adrianowi J. oskarżonym o popełnienie oszustw finansowych z art. 297 kodeksu karanego oraz przestępstw polegających na  fałszowaniu dokumentów i poświadczaniu nieprawdy w dokumentach tj o czyny z art. 270 kodeksu karnego  i 271 kodeksu karnego.

Poniżej przedstawiam zwięźle stan faktyczny w tej sprawie.

W wyniku śledztwa ustalono, że Izabela U. była pracownikiem Getin Noble Bank SA o/Włocławek, uprawnionym do analizowania wniosków kredytowych składanych przez klientów oraz sporządzania umów kredytowych w imieniu Getin Noble Bank SA.

Natalia I.,  prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą MARQS we Włocławku .

Jak ustalono, do Natalii I. zgłaszały się osoby, które nie posiadały zdolności kredytowej i miały trudności z uzyskaniem kredytów i pożyczek w bankach i instytucjach finansowych. Zgłoszenia następowały bezpośrednio albo za pośrednictwem znajomych Natalii I., które kierowały potencjalnych kredytobiorców do niej. Natalia I. wystawiała im zaświadczenia o zatrudnieniu bądź o osiąganych dochodach w swojej firmie MARQS.

Jak ustalono Natalia I. pomogła uzyskać kredyt współoskarżonym w ten sposób, że  dostarczyła podpisane przez siebie, niewypełnione dokumenty zatytułowane „ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKÓW” w firmie MARQS.

Powyższe dokumenty przyjmowała Izabela U., dołączając zaświadczenia do dokumentacji kredytowych, które sporządzała i którym nadawała dalszy bieg. Jak ustalono, Izabela U. wypełniła nieprawdziwą treścią, dostarczane przez Natalię I. zaświadczenia o wysokości zarobków.  Dodatkowo ustalono, że Izabela U. osobiście wypełniła dokumentację kredytową na nazwisko swojej matki Ireny G. i na jej nazwisko, bez jej wiedzy, zawarła pięć umów kredytowych, które spłaca.

 Ze zgromadzonych dowodów wynika, że  Weronika M. i Adrian J. od początku spłacają regularnie raty kredytów. Również Izabela U. spłaca raty kredytów na nazwisko Ireny G.

 Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

 WYPADEK DROGOWY ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

3. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Janowi G. podejrzanemu o to, że:

I.  w dniu 19 września 2017 r. na terenie gminy Osięciny, pow. radziejowski nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem m-ki Opel Astra nienależycie obserwował drogę, co spowodowało, że nie zauważył prawidłowo jadącej w tym samym kierunku rowerem Barbary Z., w następstwie czego nie podjął manewru jej wyprzedzania, co doprowadziło, że uderzył w tył jej roweru, w wyniku czego Barbara Z. doznała obrażeń ciała, które spowodowały jej zgon na miejscu wypadku, tj. o czyn z art. 177 §2k.k.

Powołany biegły z zakresu ruchu drogowego stwierdził, iż wyłączną przyczyną przedmiotowego wypadku było niepodjęcie manewru wyprzedzania rowerzystki przez kierującego samochodem Opel Astra, co doprowadziło do uderzenia samochodem w tył roweru. Z przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku, jak i zeznań świadków wynika, iż Jan G. nie zauważył jadącej rowerem Barbary G., nie podjął manewru wyprzedzania, co doprowadziło, że najechał na nią.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż próbował ominąć jadącą rowerzystkę, jednak ona gwałtownie wpadła mu pod samochód.

Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia p-ko wymienionemu

NAPAŚĆ NA FUNKCJONARIUSZA POLICJI,

POSIADANIE NARKOTYKÓW

4. Prokuratura   Rejonowa  w  Lipnie   nadzorowała   śledztwo prowadzone przeciwko Piotrowi R., podejrzanemu o czyn z art. 223 § 1 kk i inne.

Jaku ustalono, w dniu 26 sierpnia 2017 roku, w trakcie pełnienia służby funkcjonariusze policji uzyskali informacje o sprzedaży środków narkotycznych na terenie dyskoteki w m-ści Wildno, gm. Chrostkowo, pow. lipnowski. W czasie podjętych czynności na miejscu zdarzenia ujawniono samochód osobowy marki Audi. W czasie próby zatrzymania, kierujący pojazdem uruchomił silnik i ruszył w kierunku funkcjonariuszy policji. Po zatrzymaniu samochodu, znaleziono w nim woreczki strunowe z zawartością narkotyków. Ponadto w toku postępowania ustalono, iż Piotr R. udzielał i sprzedawał środki odurzające i psychotropowe różnym osobom w m-ści Sikórz i Wildno, gm. Chrostkowo.

W dniu 18 stycznia 2018 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie, II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R. o to, że:

I. w dniu 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Wildno gm. Chrostkowo woj. kujawsko-pomorskie, dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji, podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że po podejściu policjanta do samochodu, w którym się znajdował, w zamiarze uniknięcia podjęcia czynności przez funkcjonariuszy, próbował wyjąć kluczyki ze stacyjki pojazdu i gwałtownie ruszył, powodując realne zagrożenie dla zdrowia funkcjonariusza, tj. o czyn z art. 223 § 1 kk.

II. w dniu 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Wildno gm. Chrostkowo woj. kujawsko-pomorskie wbrew przepisom ustawy posiadał: 9.03 gramów amfetaminy oraz 0,8 grama ziela konopii innych niż włókniste, tj. o czyn z art. art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. w dniu 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Wildno gm. Chrostkowo woj. kujawsko-pomorskie udzielił Patrykowi M. amfetaminę i ziela konopii, innych niż włókniste w nieustalonej ilości, tj. o czyn z art. art 58 ust 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

IV. w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2016 roku 27 sierpnia 2017roku w miejscowości Sikórz i Wildno gm. Chrostkowo oraz w Toruniu woj. kujawsko-pomorskie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczestniczył w obrocie amfetaminą i marihuaną w ten sposób, że nabył środki odurzające i substancje psychotropowe od nieustalonej osoby w Toruniu, a następnie sprzedawał je.

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 w zb, z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk.

W toku postępowania zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

PODPALENIE, BEZPOŚREDNIE NIBEZPIECZEŃSTWO

5. Wyrokiem z 29 stycznia 2018 roku sygn. IIK 142/17 Sąd Rejonowy w Rypinie skazał Kazimierza J. za czyn z art. 164 § 1 kk i art.288 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Czyn, za który oskarżony został skazany polegał na podłożeniu ubrań pod drzwi wejściowe mieszkania, a następnie ich podpalenie, w wyniku czego doszło do powstania ognia i zapalenia się drzwi, przy czym działanie to spowodowało sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prokurator Wojciech Fabisiak