Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek, dnia 2018-01-09
KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku
W dniu 21.12.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi J. podejrzanemu o to, że:
I. W nieustalonym dniu wakacji letnich 2010 r. w miejscowości Czaple Nowe gmina Lubień Kujawski w kuchni, używając przemocy w postaci przytrzymywania rąk i przyciskania własnym ciałem doprowadził 11-letnią dziewczynę do obcowania płciowego, tj. o czyn z art. 197 § 3 pkt 2 kk.
W niniejszej sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, przedłużony następnie o kolejne 3 miesiące.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sylwester J. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek miał doprowadzić małoletnią do obcowania płciowego.
W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanego nie budzi wątpliwości, a jego wyjaśnieniom nie można dać wiary.
Ustalono, że Sylwester J. nie był w przeszłości karany.

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Arkadiusz Arkuszewski