Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - grudzień 2017r.

W  grudniu  2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte

ZABÓJSTWO

1.  Prokuratura Rejonowa w Lipnie w dniu 30 grudnia 2017 roku  wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego pozbawienia życia Jerzego Ż. w nocy z 28 na 29 grudnia 2017 roku w Skępem, woj. kujawsko-pomorskie.

W dniu 30 grudnia 2017 roku Dawidowi R. przedstawiono zarzut  że:

I. w nocy z 28 na 29 grudnia 2017 roku w m-ści Skępe, woj. kujawsko-pomorskie działając z zamiarem bezpośrednim pozbawieniem życia Jerzego Ż. uderzył go nożem w okolicę lewej przedniej części klatki piersiowej, co spowodowało wykrwawienie się pokrzywdzonego i w konsekwencji   jego  zgon, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Lipnie, w dniu 30 grudnia 2017 roku zastosował wobec Dawida R środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie, zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności czynu.

Sprawy  zakończone 

NIELEGALNE POSIADANIE WYROBÓW TYTONIOWYCH BEZ AKCYZY ORAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1. W dniu 15 grudnia 2017 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku zatwierdził akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi M. .oskarżonemu  o to, że:

I.  W dniu 22 czerwca 2017 roku na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski, działając z góry powziętym zamiarem przewoził w samochodzie osobowym marki Hyundai wyroby tytoniowe bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzowymi w postaci krajanki tytoniowej w ilości 935 kg stanowiącej przedmiot czynu zabronionego z art. 63 kks, od którego to towaru należny był podatek akcyzowy w wysokości 731.105 złotych, tj. o czyn z art. 65 § 1 kks

II. W dniu 22 czerwca 2017 roku na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski, posiadał przy sobie środki odurzające w postaci marihuany o wadze 1,16 grama netto, wbrew przepisom ustawy, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 POBICIE   ZE SKUTKIEM  ŚMIERTELNYM

 2. W dniu 29 grudnia 2017 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku sporządziła akt oskarżenia przeciwko  Marcinowi M.  o  przestępstwo  z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kk.

      Wymienionego oskarżono o to, że w dniu 30 kwietnia 2017 roku, we Włocławku, przy ul. Ogniowej, przed klubem „MILION”, uderzając Mariusza K. pięścią w twarz, spowodował jego upadek na twarde, nieodkształcalne podłoże, w wyniku czego doznał on ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych w postaci: złamania kości ciemieniowej prawej, obrzęku i stłuczenia lewego płata czołowego i ciemieniowego mózgu, wtórnych wylewów krwawych do pnia mózgu,  stłuczenia tkanek miękkich okolicy ciemieniowej w tylnej części, tj. choroby realnie zagrażającej życiu i stanowiącej ciężki uszczerbek na zdrowiu, w wyniku której pokrzywdzony zmarł w dniu 2 maja 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku  tj. o  przestępstwo  z art. o  przestępstwo  z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kk

         Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy we Włocławku.

 WYPADEK PRZY PRACY ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

3.  Prokuratura Rejonowa w Rypinie prowadziła postepowanie w sprawie wypadku przy pracy  ze skutkiem śmiertelnym, jaki miał miejsce w dniu 28 lipca 2017 roku w Sosnowie.

W dniu 29 grudnia 2017 roku  skierowano do Sądu Rejonowego w Rypinie  akt oskarżenia przeciwko Leszkowi K. o czyny z art. 231 § 1 kk i  art. 220 § 1 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 11§ 2 kk oraz Barbarze N. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Leszkowi K. zarzucono, iż będąc zobowiązanym do organizowania prac związanych      z konserwacją i eksploatacją m.in. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zorganizowania przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że skierował podległych mu pracowników: Józefa T. i Marka Dz. do wykonywania prac, polegających na udrożnieniu sieci kanalizacyjnej i studzienki, bez uprzedniego wydania obligatoryjnego pisemnego zezwolenia na rozpoczęcie prac szczególnie niebezpiecznych, przy czym jeden z pracowników został skierowany do tych prac bez odbycia wstępnego szkolenia z zakresu BHP, zaniechał sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem tych prac oraz wadliwie zorganizował w/wym. prace, bez zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzętu i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dla życia i zdrowia, czym naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pracowników, w następstwie czego nieumyślnie spowodował śmierć w/wym., którą ponieśli w wyniku gwałtownego uduszenia, w następstwie zatrucia toksycznymi gazami wypełniającymi studzienkę kanalizacyjną.

W sprawie oskarżono także  Barbarę N.  o niedopełnienie obowiązków służbowych, poprzez zaniechanie opracowania i sporządzenia bądź polecenie opracowania i sporządzenia formalnych zasad prowadzenia szkoleń BHP i szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

PASERSTWO

4. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Pawłowi M. podejrzanemu o to, że w dniu 15 marca 2017 r. na terenie powiatu radziejowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Jarosławem S. ukrył trzy samochody osobowe: m-ki Audi Q7 o wartości nie mniej niż 157.500 zł, Volkswagen T5 o wartości 30.000 zł i Audi A6 o wartości 55.000 zł wiedząc, że pojazdy te pochodziły z kradzieży zaistniałych na terenie Niemiec i Polski oraz przyjął i ukrył części samochodowe wiedząc, że te części pochodzą z czynu zabronionego, tj. o czyny z art. 291 § 1 k.k.

Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w.

WYPADEK DROGOWY

5. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi J. o to, że w dniu 26 sierpnia 2017 r. w m. Samszyce gm. Osięciny na drodze krajowej nr 62, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem ciężarowym m-ki Man wraz z naczepą z kierunku miejscowości Włocławek w kierunku miejscowości Radziejów, podczas wykonywania manewru wyprzedzania kierującej rowerem, zjechał na przeciwległy pas drogi o przeciwnym kierunku ruchu rozgraniczony wysepką drogową i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem m-ki Renault Master, kierowanym przez Sławomira Cz., powodując u niego szereg ciężkich obrażeń ciała.  Obrażeń ciała doznali  także  pasażerowie pojazdu m-ki Renault Master.

     Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.  Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju oraz zatrzymano prawo jazdy na poczet orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 Na skutek zażalenia obrońcy podejrzanego,  sąd uchylił wymienione środki zapobiegawcze,  zatrzymując prawo jazdy.

 

 

                                                                                                              Rzecznik Prasowy

                                                                                            Prokuratury Okręgowej we Włocławku

                                                                                                    prokurator Wojciech Fabisiak