Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - listopad 2017r.

W  listopadzie  2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:


Sprawy wszczęte

PRZEWÓZ PAPIEROSÓW BEZ POLSKICH ZNAKÓW AKCYZY

1. W dniu 23.11.2017 roku w godzinach wieczornych funkcjonariusze policji CBŚ w Toruniu w trakcie czynności przeprowadzanych w Czernikowie zatrzymali dwóch mężczyzn - mieszkańców Torunia, którzy przewozili papierosy bez polskich znaków akcyzy w ilości 200 000 sztuk oraz mężczyznę - mieszkańca Radomia, który nabył powyższe papierosy na parkingu restauracji. Nieuiszczony podatek akcyzowy wynosił 216. 566 złotych. Ponadto, jeden z mężczyzn posiadał środek odurzający w postaci marihuany o masie 0,28 grama netto. Arturowi P, Danielowi S. i Tomaszowi S. przedstawiono zarzuty z art. 65 § 1 i 3 kks, a Arturowi P. ponadto z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.05 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

Sprawy  zakończone

ZNĘCANIE  FIZYCZNE I PSYCHICZNE NAD MATKĄ

1.  W dniu 14.11.2017r, Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia w stosunku do Magdaleny B. oskarżonej o to, że:

I.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 2011 r. do 18 października 2017 r. znęcała się psychicznie i fizycznie nad matką w ten sposób, że używała wobec niej słów powszechnie uznawanych za obelżywe, szarpała za odzież, popychała, ciągnęła za włosy, uderzała otwartą dłonią w twarz, ściskała za szyję, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk.

W powyższej sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa w Komisariacie Policji w Brześciu Kujawski, połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej oraz nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną na okres 3 miesięcy.

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze i składała wyjaśnienia, które nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Podejrzana Magdalena B. nie była karana.

NIELEGALNE POSIADANIE AMUNICJI,

KIEROWANIE GRÓŹB KARALNYCH

2.   W dniu 27.11.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Jerzemu M. podejrzanemu o to, że:

I. w dniu 22.06.2017 r. we Włocławku w zajmowanym przez siebie mieszkaniu, bez wymaganego zezwolenia posiadał amunicję do broni palnej w postaci 12 sztuk naboi pistoletowych kaliber 9 mm Makarov, produkcji polskiej, oraz 1 nabój myśliwski kaliber RIO kal. 12 prod. hiszpańskiej, z pociskiem kulowym typu ROYAL, tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 kk,

II w dniu 22.06.2017 r. we Włocławku, znajdując się w stanie nietrzeźwości, nieumyślnie utracił broń palną w postaci pistoletu marki Heckler & Koch USP kaliber 9 mm Parabellum wraz z 11 szt. naboi pistoletowych kaliber 9 mm Parabellum, tj. o czyn z art. 263 § 4 kk,

III. w dniu 02 sierpnia 2017 r. we Włocławku, działając w warunkach przestępstwa ciągłego wielokrotnie kierował groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała wobec Łukasza Z., przy czym groźby te wzbudziły u zagrożonego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

IV. w dniu 02 sierpnia 2017 r. we Włocławku działając w warunkach przestępstwa ciągłego wielokrotnie kierował groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała wobec Justyny Z., przy czym groźby te wzbudziły u zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,  tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

V. w dniu 02 sierpnia 2017 r. we Włocławku stosował groźbę bezprawną w postaci trzymania w ręku noża, w celu zmuszenia funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci przeprowadzenia interwencji i zatrzymania w/wym., tj. o przestępstwo z art. 224 § 2 kk

W powyższej sprawie, postanowieniem Prokuratora Rejonowego we Włocławku zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z pokrzywdzonymi w jakikolwiek sposób oraz zobowiązania podejrzanego do zawiadamiania KMP we Włocławku o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że amunicję MAKAROV posiadał jeszcze z czasów służby w wojsku. W/w amunicja pozostała w jego sejfie, gdyż prowadził w wojsku strzelania. Zapomniał o niej i nie zdawał sobie sprawy z tego, że taką amunicję jeszcze posiadał.

W związku z wyjaśnieniami w/w Jerzemu M. uzupełniono zarzut o czyn z art. 263 § 4 kk.

Przesłuchany ponownie Jerzy M. podtrzymał swoje wcześniejsze wyjaśnienia i wyjaśnił, że nie wie, skąd ma nabój 12/70 i że nie posiada broni, do której taki nabój mógłby pasować.

W toku czynności ustalono, że p-ko Jerzemu M.  prowadzone jest przez KMP we Włocławku postępowanie o czyny z art. 190 § 1 kk i in. Z uwagi na łączność podmiotową postępowań w dn. 04.08.2017r. postanowiono je połączyć celem łącznego kontynuowania.

Podejrzany nie był dotychczas karany sądownie.

FAŁSZYWE ZAWIADOMIENIE O ISTNIEJĄCYM ZAGROŻENIU

3. W dniu 16.11.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko czternastu podejrzanym w tym:

1. p-ko Mariuszowi S.  i Sylwestrowi R. podejrzanym  o to, że:

I. W dniu 10 marca 2017r. we Włocławku, działając wspólnie i w porozumieniu, używając telefonu komórkowego ustnie przekazali wiadomość operatorowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy o podłożeniu ładunku wybuchowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadomili o zdarzeniu, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, stworzyli sytuację mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołali czynności instytucji użyteczności publicznej, organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i zdrowia w postaci Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, mające na celu uchylenie zagrożenia, tj. o czyn z art. 224a kk

II.  27 lutego 2017r. we działając wspólnie i w porozumieniu, używając telefonu komórkowego ustnie przekazali wiadomość dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku o podłożeniu ładunku wybuchowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadomili o zdarzeniu, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, stworzyli sytuację mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołali, czynności instytucji użyteczności publicznej, organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i zdrowia w postaci Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego mające na celu uchylenie zagrożenia, tj. o czyn z art. 224a kk  oraz o 32 czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Pozostali podejrzani oskarżeni zostali o czyny z art. 286 § 1 kk i in.

Wobec podejrzanych Mariusza S. i Sylwestra R. na wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku,  Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

ZNĘCANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE NAD ŻONĄ I DZIEĆMI

4. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Dariuszowi N. podejrzanemu o to, że w okresie czasu od 15 sierpnia 2007 r. do 20 listopada 2017 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną oraz dziećmi poprzez wywoływanie awantur, podczas których wyzywał ich słowami wulgarnymi powszechnie uznawanymi za obelżywe, poniżał, ośmieszał, krytykował, ciągle niepokoił, groził słownie pozbawieniem życia, a w dniu 20.11.2017 r. demonstrując w ręku siekierę groził w/wym. pozbawieniem życia oraz używał wobec pokrzywdzonych przemocy fizycznej poprzez szarpanie za odzież, popychanie oraz uderzał Agnieszkę N. wielokrotnie z otwartej ręki w twarz oraz inne części ciała, powodując zasinienia ciała, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k.

Wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w, który częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Negował jedynie stosowanie wobec nich przemocy fizycznej.

Należy nadmienić, iż wobec oskarżonego Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała już wcześniej akt oskarżenia w końcu grudnia 2016 r. za znęcanie się nad tymi samymi osobami i sprawa ta dotychczas nie została jeszcze zakończona. W międzyczasie oskarżony poddany został leczeniu odwykowemu zamkniętemu, ale nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów i oskarżony zaczął ponownie znęcać się nad swoją rodziną. Dlatego został wobec niego zastosowany najsurowszy środek zapobiegawczy.

KIEROWANIE POJAZDEM W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

5. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie w sprawie kierowania w dniu 26.11.2017 r. samochodem osobowym m-ki w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko Adamowi W., który przyznał się do zarzucanego mu czynu. W niniejszej sprawie oskarżony, jadąc w stanie nietrzeźwości, zjechał na przeciwny pas ruchu, w wyniku czego jadący kierowca z naprzeciwka zmuszony był ratować się w ten sposób, że zaczął szybko cofać i zjechał na pobocze, a mimo to został przez pojazd oskarżonego uderzony. Na szczęście doszło jedynie do uszkodzenia jego pojazdu i ani on, ani jego pasażerowie nie odnieśli obrażeń.

Rzecznik Prasowy

                                                                                            Prokuratury Okręgowej we Włocławku

                                                                                                    prokurator Wojciech Fabisiak