Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - sierpień 2017r.

W sierpniu 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:
                                                       
Sprawy  wszczęte

USIŁOWANIE OSZUSTWA
1. Prokuratura Rejonowa w Rypinie w dniu 25 sierpnia 2017 roku  wszczęła postepowanie przeciwko Jadwidze M. podejrzanej o przestępstwo z art. 13 § l kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 278 § 1 kk
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku przyjechała z Włocławka do Rypina kobieta narodowości romskiej, Jadwiga M. Udała się do jednego z bloków i weszła do mieszkania starszej kobiety. Oznajmiła jej, że wisi nad nią klątwa i ona za 3500zł zdejmie tą klątwę i uzdrowi ją. Pokrzywdzona oznajmiła, że nie ma w domu pieniędzy, ale ma w banku i może je wypłacić. Gdy w/w przygotowywała się do wyjścia, podejrzana wykorzystując jej nieuwagę zabrała jej złoty pierścionek wartości 1000 zł. Po wyjściu z mieszkania pokrzywdzona udała się do banku oddział w Rypinie, a podejrzana czekała na nią w pobliskim parku. Pracownicy banku zorientowali się, że mają do czynienia z usiłowaniem oszustwa i poinformowali o zdarzeniu Policję w Rypinie. W wyniku podjętych działań przez funkcjonariuszy Policji zatrzymano Jadwigę M, i w pobliżu jej zatrzymania ujawniono wyrzucony przez nią pierścionek.
Wobec podejrzanej Jadwigi M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Sprawy  zakończone

GROŹBY KARALNE
1. W dniu 30.08.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko: Piotrowi U. podejrzanemu o to, że:
I. w dniach 30 września 2016 roku i 01 października 2016 roku we Włocławku na trasie w kierunku Brześcia Kujawskiego, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami groził Marzenie K. i Ewie W. pozbawieniem życia przy użyciu noża i substancji żrącej, celem doprowadzenia ich do rozporządzenia ich własnym mieniem w kwocie 4000 zł, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zawiadomienie poprzez pokrzywdzone organów ścigania, tj. o czyn z art 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. art. 12 kk.
Podejrzany uprzednio był karany.
W niniejszej sprawie wobec podejrzanego Piotra U. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa 2 razy w tygodniu połączonego z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.
Podejrzany Piotr U. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i zaprzeczył, aby kiedykolwiek zatrzymywał się przy trasie w kierunku Brześcia Kujawskiego.
Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności spójne zeznania pokrzywdzonych w pełni potwierdzają słuszność stawianego zarzutu.

OSZUSTWA

2. W dniu 01.08.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Andrzejowi L. podejrzanemu o dokonanie   34 oszustw na szkodę ustalonych osób.
Podejrzany Andrzej L. był uprzednio karany w 2017 r. za przestępstwo za oszustwo na karę   1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3- letni okres próby.
W niniejszej sprawie wobec Andrzeja L. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego a w szczególności szczegółowe wyjaśnienia podejrzanego oraz zeznania pokrzywdzonych w pełni potwierdzają słuszność stawianego zarzutu.

OSZUSTWO SKARBOWE

3. W dniu 29.08.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko:
1. Adamowi Sz. I Aleksandrze Sz. podejrzanym  o to, że:
I. w bliżej nieustalonym okresie od 20 lutego 2009r. do 25 maja 2010r. we Włocławku oraz innych nieustalonych miejscach, działając w warunkach czynu ciągłego, wspólnie i w porozumieniu podrobili, a następnie użyli jako autentyczne trzy faktury VAT w ten sposób, że w celu użycia ich przed organami podatkowymi, w zamiarze zaniżania kwoty należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z siedzibą we Włocławku, Adam Sz. osobiście wypełnił te faktury nierzetelną treścią bez wiedzy i woli Zdzisława P., na których także podrobiono podpisy Zdzisława P. złożone jako podpis ich wystawcy, po czym Aleksandra Sz. w comiesięcznych deklaracjach VAT-7, wykazała te faktury VAT jako dokumentujące poniesione koszty prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a nadto przedłożyła je jako autentyczne  również   podczas    postępowania   kontrolnego Urzędu Skarbowego we Włocławku, tj. o przestępstwo z art. 270 §1 kk w zw. z art.12 kk.
Podejrzani byli uprzednio karani.
W niniejszej sprawie wobec w/w podejrzanych nie zastosowano środków zapobiegawczych.

WYPADEK DROGOWY

4. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 25 marca 2017 r. w Dębach, pow. radziejowskim, gdzie kierujący pojazdem Fiat Seicento na prostym odcinku drog,i z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem m-ki Fiat Punto, w wyniku czego pasażer pojazdu Fiat Punto, małoletnia Wiktoria B. odniosła obrażenia ciała. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem, w dniu 9 sierpnia 2017 roku,  do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia p-ko kierowcy pojazdu m-ki Fiat Seicento Annie W., która przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i została z nią uzgodniona kara .

PRZEMOC W RODZINIE

5. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Marcinowi L. podejrzanemu o znęcanie psychiczne i fizyczne w okresie od 2005 r. do 01 maja 2017 r. w gm. Topólka nad żoną Marią L. poprzez używanie słów wulgarnych i obelżywych, grożenie pozbawieniem życia i wyrzuceniem z domu, okazywanie lekceważącego stosunku do jej osoby, popychanie i szarpanie za odzież, uderzanie ręką po twarzy i kopanie w pośladki, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. oraz o uszkodzenie ciała małoletniej córki Aleksandry Le. poprzez przewrócenie na podłogę i uderzanie rękoma po całym ciele, tj. o czyn z art. 157 § 1 k.k. Wobec podejrzanego zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z nakazem opuszczenia przez niego lokalu mieszkalnego, zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi, jak i też zakaz zbliżania się i kontaktowania z nimi. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem, w dniu 10 sierpnia 2017 roku, do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w, który przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i została z nim uzgodniona kara.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak