Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - lipiec 2017r.

W lipcu 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących zainteresowanie społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte
W dniu 20 lipca 20.17 roku w prokuraturze Rejonowej w Lipnie zostało wszczęte śledztwo w sprawie usiłowania, spowodowania u Agnieszki O. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia jej wzroku za pomocą łyżeczki w dniu 13.07.2017 roku w Lipnie, woj. kujawsko-pomorskie. W toku śledztwa ustalono, że pacjent II Oddziału Psychiatrycznego w Lipnie Krzysztof Z. wszedł do gabinetu pielęgniarki koordynującej Agnieszki O., a następnie przytrzymując ją za szyję próbował włożyć jej do oka łyżeczkę, ale celu nie osiągnął gdyż na pomocą przyszły inne pielęgniarki oddziału. Ustalono również, że w/w wcześniej naruszył nietykalność cielesną pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gm. Wielgie, a także groził popełnieniem gwałtu innym pracownicom tego ośrodka. Po uzyskaniu informacji od ordynatora oddziału, że w/w może brać udział w czynnościach procesowych oraz może przebywać w zakładzie karnym Krzysztof Z. został zatrzymany przez policję. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lipnie w dniu 28 lipca 2017 roku zastosował wobec Krzysztofa Z. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim nadzoruje postępowania dotyczące zdarzenie jakie miało miejsce w dniu 16.05.2017r. w czasie którego dziecko wychodzące z autobusu szkolonego odwożącego dzieci po lekcjach, zostało potracone przez nadjeżdżający samochód. W wyniku wypadku dziecko doznało obrażeń ciała w postaci urazu głowy i złamania ręki. W toku wykonywanych na miejscu zdarzenia czynności ustalono, iż dziecko opuściło pojazd bez opieki osoby powołanej do nadzoru a ponadto, iż kierowca autobusu szkolnego był w stanie nietrzeźwym. Obecnie nadzorowane przez Prokuraturę postępowania dotyczą przyczyn wypadku, narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak również kierowania autobusem szkolnym w stanie nietrzeźwości.
W dniu 31 lipca 2017r. Prokuratura Rejonowa w Rypinie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, jaki miał miejsce w dniu 28 lipca 2017r. w Sosnowie. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, iż w dniu 28 lipca
2017r. dwaj pracownicy z Urzędu Gminy w Rogowie zostali skierowani do wykonywania prac związanych z udrożnieniem studzienek kanalizacyjnych na terenie byłego PGR w miejscowości Sosnowo. Udrożnienie studzienek miało nastąpić za pomocą silnego strumienia wody z zbiornika wozu strażackiego. Po przybyciu na miejsce, w godzinach przedpołudniowych, obaj pracownicy weszli do studzienki. Ponieważ zabrakło wody w zbiorniku, kierowca wozu strażackiego udał się do najbliższego hydrantu. Po upływie kilkunastu minut wrócił na miejsce i ujawnił dwóch nieprzytomnych mężczyzn znajdujących się w studzience. Niezwłocznie wezwano pomoc i wyciągnięto ich na powierzchnie. Przybyli na miejsce ratownicy z Zespołu Ratownictwa Medycznego w Rypinie stwierdzili zgon obu mężczyzn. W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, iż bezpośrednią przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia, spowodowane prawdopodobnie gazami toksycznymi.