Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS  PRASOWY -  czerwiec 2017r.
W czerwcu 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

ZNĘCANIE SIĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

1. W dniu 17 czerwca 2017 roku do Posterunku Policji w Kikole zgłosiła się Jadwiga W. składając zawiadomienie, iż wspólnie zamieszkujący brat Marek G. znęca się nad nią psychicznie i fizycznie w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu staje się agresywny , wywołuje awantury domowe podczas których używa wobec pokrzywdzonej słów wulgarnych i obelżywych , wygania z domu , popycha na różne przedmioty , bije pięściami po głowie , kopie a w dniu 17.06.2017 roku będąc w stanie upojenia alkoholowego dusił pokrzywdzoną rękoma. W toku prowadzonego postępowania przesłuchano świadków ustalono, iż wobec Marka G. wdrożona była procedura niebieskiej karty a ponadto , iż wymieniony został w marcu 2017 roku skazany za znęcanie się  nad członkami rodziny  na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz zobowiązany do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, jednak w dalszym ciągu stosował przemoc wobec pokrzywdzonej i nadużywał alkoholu .
      Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Markowi G. zarzutu znęcania się nad pokrzywdzoną.  Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lipnie, Sąd Rejonowy w Lipnie, w dniu 20.06.2017 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy,

                                                               
Sprawy  zakończone

 NIELEGALNE   AUTOMATY  DO  GIER

1   W dniu 27 czerwca 2017 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Toruniu przeciwko 2 osobom, oskarżonym o przestępstwa polegające  na urządzaniu  nielegalnych  gier losowych.
    Jednemu z  oskarżonych - Grzegorzowi M., zarzucono że, pełniąc funkcje prezesa sp. z o.o. w Gdańsku, w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 21 lipca 2016 roku w na wielu automatach do gry, urządzał w lokalu znajdującym się we Włocławku gry, wbrew przepisom ustawy z 19 listopada 209 roku o grach hazardowych, to jest o przestępstwo z  art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego.
    Łukasza M. oskarżono o to, że w dniu 15 września 2016 roku oraz w dniu 21 listopada 2016 roku na wielu automatach, które uprzednio zostały zarejestrowane jako nielegalne  przez Urząd Celny w Toruniu, w lokalu znajdującym się we Włocławku urządzał  gry, wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku to jest o czym za art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego.
     Opisane przestępstwa z art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego zagrożone są karą grzywny albo karą pozbawienia wolności do lat 3 albo obu  tym karom łącznie.
      Przedmiotowa sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy we Włocławku.
     Poniżej   przedstawiam zwięźle stan faktyczny sprawy .
      W dniu 15 września 2016 roku funkcjonariusze Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Toruniu dokonali  przeszukania w lokalu o nazwie Salon Gier, we  Włocławku.
      Po przeprowadzonych przeszukaniach dokonano oględzin znajdujących się w lokalu automatów do gier oraz przeprowadzono na nich eksperyment procesowy, polegający na wdrożeniu realnej gry, w wyniku którego stwierdzono, że gry na przedmiotowych automataach stanowią gry w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
     W związku z powyższym dokonano zatrzymania łącznie 17 automatów do gier, gotówki w 420 zł. pochodzącej z automatów, albowiem gry były urządzane nielegalnie.

NIELEGALNE WYROBY TYTONIOWE

2.    W dniu  22 czerwca 2017 roku  Prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku sporządziła i przesłała do Sądu akt oskarżenia przeciwko :
1/ Przemysławowi N.
2/ Adrianowi  P.
3/ Marcinowi Cz.
4/ Mariuszowi K.
5/ Danielowi L.
-  oskarżonym o przestępstwo z art.  12 a ust. 1 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 12 a ust. 2 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, z art.  z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 69a § 1 kks w zw. z art. 7 § 2 kks.
Wymienionych oskarżono o to, że:
I  w dniu 5 października 2016 roku w Dyblinie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie,  działając wspólnie i w porozumieniu  oraz z nieustalonymi osobami, wbrew przepisom ustawy, bez wymaganego wpisu do rejestrów, wytwarzali wyroby tytoniowe  w postaci  krajanki tytoniowej w ilości co najmniej 191,10 kg,  o  wartości nie mniej niż 93. 868 zł 
- tj. o przest.  z art. 12 a ust. 1 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

II w dniu 5 października 2016 roku w Dyblinie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie,  działając wspólnie i w porozumieniu oraz z nieustalonymi osobami, bez wymaganego wpisu do rejestrów, usiłowali wytwarzać wyroby tytoniowe  w postaci wysuszonych liści tytoniu, w ilości co najmniej 1299,80 kg,  o wartości nie mniej niż 596. 140 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na ujęcie ich przez funkcjonariuszy Policji na gorącym uczynku
- tj. o przest.  z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 12 a ust. 2 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

III  w dniu 5 października 2016 roku w Dyblinie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie,  działając wspólnie i w porozumieniu oraz z nieustalonymi osobami, nie ujawniając  właściwym organom podatkowym podstawy opodatkowania w postaci nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatkowe w postaci podatku  VAT w wysokości 86. 356 zł oraz podatku akcyzowego w wysokości 742 739 zł
tj. o przest. z art.  z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 69a § 1 kks w zw. z art. 7 § 2 kks
           Poniżej przedstawiam zwięźle  stan faktyczny.
W dniu 5 października 2016 roku, wykonując czynności służbowe, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  w Lipnie uzyskali informację, że w jednym z wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych w m-ci Dyblin, dokonuje się krojenia tytoniu.
           Funkcjonariusze udali się na miejsce, gdzie w budynku gospodarczym zatrzymali oskarżonych: Przemysława N., Adriana Patryka P, Marcina Cz., Mariusza K. i  Daniela L., którzy stali przy maszynach  do krojenia tabaki i wykonywali prace przy rozdrabnianiu, tj cięciu wysuszonych liści tytoniu, korzystając przy tym z maszyn do cięcia tytoniu, które w chwili wkroczenia funkcjonariuszy były włączone. Z uwagi na duże zapylenie panujące w tym pomieszczeniu część z oskarżonych miała na twarzach maseczki przeciwpyłowe.                                             
Następnie dokonano oględzin  i przeszukania pomieszczeń gospodarczych.       
           W wyniku tego przeszukania znaleziono i zabezpieczono: worki foliowe z zawartością   ususzonych liści tytoniu, worki papierowe z zawartością już pociętego tytoniu, puste worki papierowe, maszyny do cięcia tabaki, sprężarkę, urządzenie do szycia worków, wagę, plastikowe pojemniki i inne przedmioty pomocne w wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.
       Zabezpieczony tytoń i krajankę poddano oględzinom. Dokonano dokładnego zważenia worków foliowych i papierowych z zawartością suszu koloru brązowego i krajanki  i ustalono, że łączna waga zabezpieczonej krajanki wynosiła 191,10 kg,  zaś łączna waga zabezpieczonych ususzonych liści tytoniu wynosiła 1.299,80 kg.
          Z okoliczności ujawnionych w sprawie wynika, że część wysuszonych liści tytoniu była już przez oskarżonych pocięta, zaś część zostałaby pocięta na krajankę, gdyby w porę nie wkroczyli tam funkcjonariusze Policji.
       Przedmiotowa sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

ROZBÓJ  Z UŻYCIEM   BRONI 

3. W dniu  30 czerwca 2017 roku  Prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku sporządziła i przesłała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi B., oskarżonemu  o  przestępstwo  z art. 280 § 2 kk oraz z art. 279 § 1 kk.
Wymienionego oskarżono o to, że: 
I. w dniu 23 września 1999 roku w Lipnie, województwo kujawsko-pomorskie, w sklepie jubilerskim, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, co do których materiały wyłączono do  odrębnego postępowania, grożąc natychmiastowym użyciem broni palnej zabrał w celu przywłaszczenia wyroby ze złota o łącznej wartości 133.091 zł,   tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk.
II. w okresie od 15 do 16 kwietnia 2000 roku, we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami,  co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, dokonał włamania do SDH Kujawiak w ten sposób, że pod pretekstem remontu jednego ze stoisk, wniesiony w szafce z drewna jeden ze współsprawców, po unieszkodliwieniu systemu alarmowego, zabrał w celu przywłaszczenia:
- ze stoiska jubilerskiego Gold Mini wyroby ze złota i srebra, zapalniczki i kalkulatory oraz zegarki różnych marek, o łącznej wartości 200. 000 zł
- ze stoiska nr 2 należącego do PSS Społem we Włocławku - kosmetyki, bieliznę damską i męską o łącznej wartości 5.608,58 zł,
- ze stoiska firmy Dragon – bransoletę damską ze złota i pierścionek ze złota o łącznej wartości 910 zł,
- ze stoiska firmy handlowej BLUETOP – 4 sztuki bluz i spodni dresowych  oraz pieniędzy w kwocie 20, tj. mienia o łącznej wartości 320 zł n
- ze stoiska Małgorzaty T.j – dwie sztuki spodni dresowych firmy Vesper oraz dwie sztuki pasków ze skóry tj. mienia o łącznej wartości 180 zł.
- ze stoiska Magdaleny Ś. – kurtki ze skóry o łącznej wartości 32.900 zł.
- ze stoiska Krzysztofa D. – odzież damską o łącznej wartości 500 zł,
- tj. o przest. z art. 279 § 1 kk

       Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy we Włocławku. Wobec podejrzanego stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

SPOWODOWANIE WYPADKU DROGOWEGO W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

4. W dniu 27 czerwca 2017 roku, w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie skierowano akt oskarżenia przeciwko Marcinowi S. o czyny z art. 178 a § 1 kk i art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.
         W dniu 12 kwietnia 2017 roku, kierujący samochodem osobowym m-ki BMW Marcin S. nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a następnie prowadząc pojazd z prędkością wyższą od administracyjnie dopuszczalnej, stracił nad nim panowanie, po czym wpadł w poślizg i uderzył w betonowy słup, w następstwie czego jadący z nim pasażer doznał ciężkich obrażeń ciała, m.in. rozerwanie ściany pęcherza moczowego, które spowodowały u niego chorobę realnie zagrażającą życiu.
Po zdarzeniu okazało się, że kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości (0,41 mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu oraz nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd.

ZNĘCANIE SIĘ PSYCHICZNE I FIZYCZNE NAD ŻONĄ,
USZKODZENIE CIAŁA

5.    Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia p-ko Markowi K. oskarżonemu o czyny z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 1 kk. Postępowanie prowadzone było   w formie dochodzenia, w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego w okresie czasu od 1.01.2007 r. do 26.04.2017 r. w m. Wandynowo, gm. Bytoń, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie nad Moniką K. poprzez wyzywanie jej słowami wulgarnymi, ubliżanie, ciągłe niepokojenie, niszczenie mienia, popychanie, uderzanie pięścią po całym ciele oraz grożenie pozbawieniem życia oraz w sprawie uszkodzenia ciała Piotra N. w dniu 26.04.2017 r. w Bytoniu, pow. radziejowskim poprzez uderzanie pięściami i kopanie po całym ciele, co spowodowało u niego złamanie dwóch żeber i naruszyło w ten sposób czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.
    Postanowieniem z dn. 28.04.2017 r. Sąd Rejonowy w Radziejowie, na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego Marka K., najsurowszy środek zapobiegawczy jakim jest tymczasowe aresztowanie.

NIETRZEŻWY   KIERUJĄCY

6. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzorowała postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym m-ki Opel Corsa w dn. 07.06.2017 r. w m. Izbica Kuj., w stanie nietrzeźwości - 1,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przez Przemysława W., który był wcześniej prawomocnie skazany za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.
          Jak ustalono, podejrzany będąc w stanie nietrzeźwości został zatrzymany w dn. 09.06.2017 r. przez funkcjonariuszy Policji. Postępowanie zakończono skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia p-ko Przemysławowi W. oskarżonemu o przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k.,
      Podejrzany przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów i została z nim uzgodniona kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenie na cel społeczny.

 ROZBÓJ

7. W dniu 09.06.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Łukaszowi Cz. podejrzanemu o to, że:
I. w dniu 5 kwietnia 2017 roku we Włocławku, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, przy użyciu przemocy w postaci bicia pięściami po głowie Jerzego S. doprowadził go do stanu bezbronności, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3600 złotych, 1000 dolarów, dokumenty w postaci dowodu osobistego polskiego i amerykańskiego, paszportu wydanego przez RP i paszportu amerykańskiego, prawa jazdy amerykańskiego, karty bankomatowej, działając na szkodę w/wym.
tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
Podejrzany Łukasz Cz.  był uprzednio karany za przestępstwo za podobne przestępstwo.
W niniejszej sprawie zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Łukasz Cz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że w dniu 5 kwietnia 2017r. spał u kolegi, któremu pomagał w pracach remontowych.
Wyjaśnienia podejrzanego pozostawały  w sprzeczności z zeznaniami świadków oraz pokrzywdzonego, którzy bez wątpienia wskazali Łukasza Cz. jako sprawcę rozboju.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak