Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS PRASOWY - maj 2017r.
W maju 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

 

Sprawy  wszczęte

WYPADEK ZE  SKUTKIEM  ŚMIERTELNYM

1. W dniu 01 maja 2017 roku  w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie zostało wszczęte śledztwo w sprawie wypadku drogowego mającego miejsce w dniu 30 kwietnia 2017 roku w miejscowości Makowiec, w gminie Chrostkowo woj. kujawsko - pomorskie na drodze W 557 , gdzie kierujący pojazdem marki BMW Przemysław W. jadąc z kierunku Lipna w kierunku Rypina stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego pasażer pojazdu poniósł śmierć na miejscu, przy czym sprawca był w stanie nietrzeźwości - tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk .
Podejrzany Przemysław W. w dniu 30 kwietnia 2017 roku został zatrzymany. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, oględziny pojazdu oraz miejsca wypadku pozwoliły na przedstawienie Przemysławowi W. zarzutów z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i art. 178 a § 1 kk, a na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lipnie, Sąd Rejonowy w Lipnie, w dniu 02 maja 2017 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy .
W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie, zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Sprawy  zakończone


PRZESTĘPSTWO NA TLE RASISTOWSKIM, GROŹBY KARALNE

1. W dniu 24 maja 2017 roku w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie prokurator  sporządził akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi D. oskarżonemu o to, że:
I. w dniu 04 grudnia 2016 r. we Włocławku woj. kujawsko-pomorskie w lokalu Kebab Turecki, działając publicznie naruszył nietykalność cielesną Hichama K. szarpiąc go i uderzając pięścią w twarz oraz znieważył go wyzywając słowami obelżywymi z powodu jego przynależności etnicznej i rasowej,
   tj. o czyn z art. 257 k.k.
II. w dniu 04 grudnia 2016 r. w barze Kebab Turecki we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie groził  Hichamowi K. pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona,
    tj. o czyn z art. 190§1 k.k.

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ MAŁOLETNIEJ

2. Prokuratura Rejonowa w Rypinie nadzorowała dochodzenie przeciwko Wiesławowi J. podejrzanemu o przestępstwo z art.217 §1 k.k.
Prokurator Rejonowy w Rypinie wszczął w przedmiotowej sprawie postępowanie karne, uznając iż wymaga tego interes społeczny, albowiem pokrzywdzoną była osoba małoletnia.
W trakcie postępowania ustalono, że w dniu 2 marca 2017 roku w Rypinie, sprawca uderzył z otwartej ręki dziewięcioletnią dziewczynkę, czym naruszył jej nietykalność cielesną. W sprawie zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a nadto zakazano mu kontaktowania się bezpośrednio oraz za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych i elektronicznych z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 m.
W dniu 17 maja 2017 roku skierowano w tej sprawie,  akt oskarżenia, do Sądu Rejonowego w Rypinie, za zarzucany mu czyn z art. 217 §1 k.k.

NARKOTYKI

3.  W dniu 24 maja 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku, prokurator sporządził akt oskarżenia przeciwko:
Kryspinowi  P. oskarżonemu  o to, że:
I. w dniu 02 czerwca 2016r. we Włocławku, działając wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 328,59g netto, substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, w ilości 2027,64g netto oraz 3845szt. Tabletek extazy o łącznej wadze 827,91g netto, przy czym czynu  tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. – o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64§1kk

Bartłomiejowi  W. oskarżonemu  o to, że  :
I. w dniu 14 czerwca 2016r. we Włocławku, działając wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci marihuany , w ilości 8,32g netto, substancje psychotropową , w postaci amfetaminy , w ilości 9,20g netto oraz  1 ( jednej) szt. Tabletki extazy o wadze 0,12g netto,
tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. – o przeciwdziałaniu narkomanii  

Poniżej przedstawiam zwięźle  stan faktyczny.
Prokuratura Okręgowa we Włocławku nadzorowała, prowadzone przez funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej we Włocławku śledztwo, przeciwko Kryspinowi P., i  Bartłomiejowi W. podejrzanym o popełnienie przestępstw z ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii.         
W dniu 02.06.2016r. funkcjonariusze KMP we Włocławku uzyskali informacje, że Kryspin P. posiada znaczne ilości narkotyków, w postaci marihuany, amfetaminy i tabletek extazy. W związku z powyższym funkcjonariusze KMP we Włocławku dokonali przeszukania jego miejsca zamieszkania. W trakcie wykonywanych czynności, ujawniono w różnego rodzaju substancje, które poddano badaniom kryminalistycznym. Z uzyskanej opinii wynika, że nadesłane do badań substancje są środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.
W toku przeprowadzonego przeszukania miejsca zamieszkania, drugiego z oskarżonych - Bartłomieja W. ujawniono jedna tabletkę w kolorze żółtym, natomiast w pomieszczeniu gospodarczym ujawniono słoik, a w nim wagę elektroniczna, zwitek foliowy z zawartością suszu roślinnego oraz zwitek foliowy z zawartością proszku koloru żółtego.
Badania zabezpieczonych substancji testerami narkotykowymi wykazały, że żółty proszek to amfetamina, susz roślinny to marihuana, a tabletka to extazy.
Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd.

PRZYWŁASZCZENIE MIENIA

4. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie w sprawie przywłaszczenia rzeczy na podstawie umów najmu sprzętu, które było prowadzone p-ko Januszowi M., wobec którego w dniu 16 maja 2017 roku został skierowany akt oskarżenia, o czyny z art. 284§ 2 k.k. i 13§1 k.k. w zw. z art. 284 § 2 k.k.
Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że oskarżony w dn. 29 września 2016 roku, na podstawie umowy wynajmu sprzętu,  przywłaszczył narzędzia w postaci młota udarowego marki DeWelt i piłę spalinową marki Sthil łącznej wartości 8000,00 zł., który to sprzęt od razu sprzedał innej osobie, a w czym pomógł mu Damian M., którego oskarżono o paserstwo., gdyż wiedział on o tym, iż rzeczy te zostały uzyskane w wyniku przestępstwa przez Janusza M.
W toku dalszego postępowania ustalono, iż Janusz M. następnego dnia usiłował wyłudzić, tym razem sprzęt w postaci agregatu prądotwórczego i myjki ciśnieniowej od Emiliana W. prowadzącego wypożyczalnię sprzętu,  lecz zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na to, że właściciel tej wypożyczalni został uprzedzony przez pierwszego z pokrzywdzonych.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Janusz M. przyznał się do popełnienia pierwszego z czynów, ale nie przyznał się do popełnienia drugiego z nich, twierdząc, że faktycznie chciał wypożyczyć w/w rzeczy do przeprowadzenia remontu. Natomiast drugi z podejrzanych Damian Michalak nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
Janusz M. był już wielokrotnie karany, w tym, za przestępstwa p-ko mieniu, natomiast drugi z podejrzanych był karany w 2015 roku za kradzież.

NIELEGALNE POSIADANIE BRONI I AMUNICJI

5. W dniu 29.05.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Krzysztofowi K. oskarżonemu  o to, że:
- w dniu 14 lutego 2017 roku we Włocławku, bez wymaganego zezwolenia, posiadał przy sobie oraz w użytkowanym przez siebie mieszkaniu broń palną w postaci pistoletu gazowego kaliber 9 mm oraz amunicję do broni palnej, w postaci łącznie 36 sztuk naboi pistoletowych alarmowych kaliber 9 mm
tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 kk
Podejrzany Adrian K. nie był uprzednio karany. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że przedmiotową broń i amunicję nabył za pośrednictwem Internetu oraz że po zakupie wypróbował pistolet i oddał z niego kilka strzałów.
Adrian K. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wymierzenie mu grzywny oraz orzeczenie przepadku zabezpieczonego pistoletu wraz z magazynkiem i amunicją, który to wniosek został zaaprobowany przez prokuratora.

ZNĘCANIE  SIĘ  NAD  ZWIERZĘTAMI   
                                    
6. W dniu 27.05.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Krystianowi B. oskarżonemu o to, że:
I. w dniu 15 maja 2017r. w miejscowości Falborz, gm. Brześć Kujawski usiłował uśmiercić szczeniaki rasy mieszanej w ilości 7 sztuk poprzez umyślne umieszczenie ich w worku, a następnie zakopanie w ziemi, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na przeprowadzoną interwencję funkcjonariuszy Policji w Brześciu  Kujawskim  - tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art 35 ust 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997r. o ochronie zwierząt
Podejrzany Krystian B. był uprzednio karany. W niniejszej sprawie nie stosowano wobec niego środków zapobiegawczych. Krystian B.  przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia rozprawy.  Wniosek został zaaprobowany przez prokuratora.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak