Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS PRASOWY - styczeń 2017r.
W styczniu 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

1. W  dniu  20 stycznia 2017 roku do Prokuratury Okręgowej we Włocławku wpłynęły materiały z czynności przeprowadzanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Bydgoszczy Wydział we Włocławku, w sprawie zaistniałego w okresie od nieustalonego  dnia okresu letniego 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku w Ciechocinku i innych miejscowościach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, uczestnictwa w obrocie  znacznymi ilościami środków odurzających, w postaci nie mniej niż 229,9 gramów marihuany, znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci nie mniej niż 400 gramów  amfetaminy, nie mniej niż 68,4 gramów proszku ekstazy oraz nie mniej niż 177 sztuk tabletek ekstazy.
Tego samego dnia prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku wszczęła śledztwo o przestępstwo z art. 56 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 W przedmiotowej sprawie przedstawiono zarzuty  Pawłowi Z. podejrzanemu o to , że :

I. w dniu 19 stycznia 2017 roku w Ciechocinku, województwo kujawsko-pomorskie, działając wspólnie i w porozumieniu z Grzegorzem A. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  usiłował poprzez sprzedaż wprowadzić do obrotu posiadane przez siebie znaczne ilości środków odurzających w postaci nie mniej niż  229,9 gramów marihuany  oraz znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci w postaci nie mniej niż 400 gramów amfetaminy, nie mniej niż 68,4 gramów proszku ekstazy oraz nie mniej niż 177 sztuk tabletek ekstazy lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy CBŚP Wydział we Włocławku - tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Wobec obu podejrzanych, zgodnie z wnioskiem prokuratora, Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

2. W dniu 13 stycznia 2017 roku w Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie wszczęto śledztwo i postawiono zarzut  pracownikowi stacji  Huzar w Topólce, sprowadzenia w dniu 11 stycznia 2017 roku  na stacji paliw Huzar w Topólce, zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach  w postaci  pożaru i eksplozji materiałów łatwopalnych tj. gazu LPG, znajdującego się w dwóch pojemnikach o pojemności 4850 litrów każdy, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 kk. Wobec podejrzanego zastosowano  środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju  i poręczenia majątkowego.

3. Po zatrzymaniu dwóch siedemnastolatków, którzy byli poszukiwani w związku z tym, iż nie stawili się w ośrodkach szkolno-wychowawczych, przeprowadzono przeszukania w miejscu ich zatrzymania i funkcjonariusze w jednym z mieszkań znaleźli szlifierkę kątową, która została skradziona w wyniku włamania do garażu. W tym czasie K.P.P w Rypinie prowadziła postępowanie w sprawie włamania do 3 garaży na terenie Domu Dziecka, w wyniku czego skradziono elektronarzędzia o wartości blisko 3.500 złotych. W trakcie postępowania ustalono, że 17-latkowie powyższych włamań dokonali wspólnie z jeszcze jednym dorosłym mężczyzną i wszystkim trzem przedstawiono zarzuty z art.279 § l kk . W trakcie dochodzenia ustalono, iż jeden z w/wym. siedemnastolatków  dokonał również z innymi osobami sześć różnych kradzieży i kradzieży z włamaniem na szkodę Domu Dziecka w Rypinie, w wyniku czego skradziono konsole do Gry Xbox oraz Play Station , a także pieniądze w łącznej kwocie 320 złotych. Łączna szkoda w wyniku tych włamań to kwota około 3.600 złotych.
            W trakcie trwania dochodzenia Krystian K. wspólnie z ustalonym w sprawie nieletnim dokonali pobicia młodego mężczyzny. Po tym zdarzeniu, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rypinie o zastosowanie wobec głównego podejrzanego Krystiana K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2017 roku, Sąd taki areszt zastosował. Sprawa jest w toku. W zawiązku z tym oba postępowania połączono.

                                                            Sprawy  zakończone

1. W dniu 05 stycznia  2017 roku Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Markowi W. oskarżonemu o to, że:

    - w okresie od stycznia 2006r. do 28.11.2016r. we Włocławku jako wspólnik ustalonej w sprawie  firmy, wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych uporczywie naruszał prawa pracownicze zatrudnianych  w spółce pracowników poprzez zaniechanie odprowadzania składek na: ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie : 594. 428,21 zł ; na ubezpieczenie zdrowotne  w łącznej kwocie : 145. 051,72 zł,
tj. o czyn z art. 218 § 1a kk.
Wobec podejrzanego Marka W. nie był stosowany żaden środek zapobiegawczy.
Podejrzany nie był dotychczas karany.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek W.  nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu  i odmówił składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania.
Sprawstwo podejrzanego w świetle zgromadzonych dowodów - przede wszystkim danych nadesłanych przez ZUS oraz zeznań pokrzywdzonych – pracowników firmy -  nie budzi wątpliwości.

2. W dniu 31.01.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko  Szymonowi K. oskarżonemu o to, że:
I. W okresie od dnia 28 maja 2016 roku do dnia 13 listopada 2016 roku w miejscowości Włocławek uporczywie nękał ustaloną kobietę poprzez wielokrotne nawiązywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie wiadomości sms, dokonywanie wpisów na portalu społecznościowym, w których kierował wobec w/w słowa powszechnie uznane za wulgarne i obelżywe oraz przyjeżdżanie do miejsca zamieszkania w/w i używanie domofonu o różnych porach dnia i nocy, co wzbudziło u w/w uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność oraz w tym samym okresie wielokrotnie kierował wobec w/w groźby karalne pozbawienia życia, uszkodzenia ciała i mienia, które to groźby wzbudziły w wymienionej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,
tj. o czyn z art. 190a § 1 kk
II. W okresie od 28 maja 2016 roku do dnia 29 sierpnia 2016 roku działając z góry powziętym zamiarem poprzez używanie słów wulgarnych powszechnie uznanych za obelżywe wielokrotnie znieważył Sylwię P.,
tj. o czyn z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
III.  W okresie od dnia l czerwca 2016 roku do dnia 11 listopada 2016 roku w miejscowości Włocławek wielokrotnie kierował groźby karalne pozbawienia życia i uszkodzenia ciała wobec Sylwii P., które to groźby wzbudziły w wymienionej uzasadnioną obawę, że zostaną  spełnione, 
tj. o czyn z art. 190 § 1 kkw zw. z art. 12 kk

IV.  W dniu l czerwca 2016 roku w miejscowości Włocławek naruszył nietykalność cielesną Sylwii P. poprzez popchnięcie jej obiema rękami,
tj. o czyn z art. 217 § 1 kk
V. W dniu l czerwca 2016 roku w miejscowości Włocławek naruszył nietykalność cielesną Oli P. poprzez złapanie obiema rękami za jej rękę i wykręcanie,
tj. o czyn z art. 217 § 1 kk
VI.      W dniu 7 czerwca 2016 roku w miejscowości Włocławek wdarł się do domu Oli P. i wbrew jej żądaniu miejsca tego nie opuścił czym działał na szkodę wymienionej,
tj. o czyn z art. 193 kk
VII. W dniu 29 sierpnia 2016 roku,przebywając w samochodzie marki Seicento w trakcie jazdy i postoju w okolicach miejscowości Krzewent wielokrotnie uderzał ręką w głowę, nogi oraz szarpał za ubranie Olę P., dociskał jej głowę do szyby pojazdu, czym spowodował rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni,
tj. o czyn z art. 157 § 2 kk
VIII. W dniu 22 października 2016 roku we Włocławku dokonał uszkodzenia mienia poprzez przebicie czterech opon w samochodzie osobowym marki Audi  o  łącznej  wartości  strat w wysokości 500 złotych na szkodę Tomasza D.,
tj. o czyn z art. 288 kk § 1 kk
IX. W dniu 2 listopada 2016 roku w miejscowości Włocławek wykorzystując chwilowo otwartą bramę wjazdową wdarł się na prywatną posesję, czym działał na szkodę Oli P.  i. Sylwii P.,
tj. o czyn z art. 193 kk
X.  W okresie od dnia 9 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku we Włocławku działając z góry powziętym zamiarem wielokrotnie kierował groźby karalne pozbawienia życia wobec Tomasza D. i członków jego rodziny, uszkodzenia ciała oraz mienia w/w, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż zostanie spełnione.
tj. o czyn z art. 190 § l kk w zw. z art. 12 kk
XI.  W okresie od 9 października 2016 roku do dnia 15 listopada 2016 roku działając z góry powziętym zamiarem poprzez używanie słów wulgarnych powszechnie uznanych za obelżywe wielokrotnie znieważył Tomasza D.,
tj. o czyn z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

XII. W dniu 15 listopada 2016 roku we Włocławku uderzył dwukrotnie Tomasza D. metalową pałką teleskopową, czym spowodował u w/w obrażenia ciała w okolicy przedusznej lewej w postaci rany o nierównych brzegach o długości około 2,5 cm, powodując u w/w rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni,
tj. o czyn z art. 157 § 2 kk
Wobec podejrzanego Szymona K. zastosowano, postanowieniem Prokuratora Rejonowego we Włocławku, z dnia 31.08.2016r.  środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i dozoru policji. W dniu 17.11.2016r. Sąd Rejonowy we Włocławku, na wniosek Prokuratury Rejonowej we Włocławku, zastosował wobec Szymona K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, na okres trzech miesięcy.   Oskarżony  Szymon K. był wcześniej karany.
Wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym zwłaszcza zeznania pokrzywdzonych Oli P., Sylwii P. i Tomasza D. wskazują na jego sprawstwo.

3. Prokuratura Rejonowa w Lipnie nadzorowała śledztwo prowadzone przeciwko Michałowi F., podejrzanemu o czyn z art. 177 § 2 kk.
W dniu 18 stycznia  2017 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie, II Wydział Karny  akt oskarżenia przeciwko Michałowi F. o to że:
I. w dniu 21 października 2016 roku w miejscowości należącej do gm. Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym wynikające z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 roku prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym Skoda  i powodując manewr wyprzedzania samochodu osobowego Mercedes oraz dążąc do wyprzedzenia drugiego pojazdu ciężarowego i jadąc lewym pasem drogi nie upewnił się czy ma odpowiednią widoczność i miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu, zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą z przeciwnego kierunku samochodem marki Opel Małgorzatą F. w następstwie czego Ewelina G. pasażerka samochodu Skoda doznała wielonarządowego urazu, który spowodował jej śmierć na miejscu zdarzenia, druga pasażerka Kinga F. doznała pęknięcia śledziony, dwumiejscowego pęknięcia krezki jelita cienkiego, rozerwania surowicówki kątnicy i esicy, krwiaka jamy otrzewnej, załamania 2 kości śródręcza lewego, załamania kostki bocznej podudzia lewego, ran palca 2 j 3 ręki lewej, wielomiejscowych otarć naskórka, drobnego ogniska stłuczenia płuca prawego, śladowej odmy opłucnej obustronnej, a kierująca samochodem Opel Małgorzata F. doznała obrażeń ciała, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci  choroby  realnie zagrażającej życiu,   tj. o czyn z art. 177 § 2 kk

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak