Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek, dnia 30.12.2016r.

PO II K 1141.9.2016

NABÓR NA STANOWISKO ASESORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje,
że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów /podania, życiorysu, ankiety personalnej, kserokopii dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego/ osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, bądź listownie na adres:


Prokuratura Okręgowa we Włocławku
ul. Orla 2
87-800 Włocławek

w terminie do 31.01.2017 roku.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Załącznik:
ankieta personalna