Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW I CZŁONKOM ICH RODZIN – LISTA PODMIOTÓW I ORGANIZACJI
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na bieżąco aktualizowany jest wykaz tych organizacji, wraz z adresami placówek i godzinami pracy specjalistów. Wykaz dostępny jest pod następującym adresem:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

BAZA DANYCH OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Plik do pobrania w formacie.xls (350 KB)

BAZA TELEADRESOWA SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE) - (STAN NA DZIEŃ 12 LIPCA 2017 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (16 KB)

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE) - (STAN NA DZIEŃ 12 LIPCA 2017 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (18 KB)

WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM  (STAN NA CZERWIEC 2015 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.docx (364 KB) 

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO (STAN NA CZERWIEC 2015 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (112 KB)

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (STAN NA LIPIEC 2015R.)
Plik do pobrania w formacie.doc (21 KB)

WYKAZ POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE  WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Plik do pobrania w formacie.doc (18,6 KB)

WYKAZ ZESPOŁÓW  INTERDYSCYPLINARNYCH  WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO - (STAN NA 12 LIPCA 2017 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (76 KB)