Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 17 października 2019r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.19

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 17 października 2019 roku drugiego etapu konkursu na stanowisko specjalisty d.s. kadr z obowiązkiem odbycia stażu w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku informuje, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikował się Pan Andrzej Rafalski.
Etap trzeci konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 24 października 2019 roku o godz. 1000 .

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska
Włocławek, 27 września 2019r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2019

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR
Z OBOWIĄZKIEM ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO

Prokurator Okręgowy we Włocławku, na podstawie art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. 2018.577 j.t.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U  2014.400 j.t.), ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.

Włocławek, 27 września 2019r.

PO IV WOS 1110.13.2019

NABÓR NA STANOWISKO ASESORA
 
Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje, że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora, określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz, U. z 2019 r., poz. 740 j.t..) proszone są o złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego we Włocławku.

Włocławek, dnia 13.08.2019r.

PO IV WOS 1110.12.2019

            NABÓR NA STANOWISKO ASESORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje, że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie
 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora, określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz, U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) proszone są o złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego we Włocławku.