Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek, dn. 31.08.2017r

NABÓR NA STANOWISKO ASESORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje,
że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora, określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz, U. z 2016 r., poz. 177) proszone są o złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego we Włocławku.

Włocławek, dnia 18 kwietnia 2017r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje, iż w konkursie sygn. PO IV WOS 1111.7.2017 na stanowisko asystenta prokuratora, komisja dokonała wyboru kandydata:
— Rogiewicz Grzegorz

Na listę rezerwową Komisja postanowiła wpisać dwie osoby z największa ilością punktów, tj:
— Olender Monika
— Kraińska - Kroczek Alicja

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska
Włocławek, dnia 10 kwietnia 2017r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje, iż do trzeciego etapu konkursu (sygn. PO IV WOS 1111.7.2017) zakwalifikowali się:

- Kraińska - Kroczek Alicja
- Królikowska Daria
- Lipiński Karol
- Olender Monika
- Rogiewicz Grzegorz
- Stefaniak Małgorzata

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, ul. Orla 2.


Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska
Włocławek, dnia 03 kwietnia 2017r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje, iż do drugiego etapu konkursu (sygn. PO IV WOS 1111.7.2017) zakwalifikowali się:

- Błaszczyk Marta
- Kopaczewski Damian
- Kraińska - Kroczek Alicja
- Królikowska Daria
- Lipiński Karol
- Olender Monika
- Rogiewicz Grzegorz
- Stefaniak Małgorzata
- Woźniak Marta

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, ul. Orla 2.

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska

 

Włocławek, dnia 9 marca  2017 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.17

     Komisja po przeprowadzeniu w dniu 9 marca 2017 roku trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku ogłasza wynik konkursu:
 
zwycięzcą konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku została Pani Monika Koprowska.

Na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji wybranego kandydata, bądź ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tegoż stażu Komisja wyłoniła kandydatów rezerwowych w osobach:

Pan Piotr Wielicki
Pani Agnieszka Rumińska

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska
Włocławek, dnia  2 marca 2017 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.17

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 2 marca 2017 roku drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku informuje, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

1. Kantorski Dariusz
2. Koprowska Monika
3. Pączek Magdalena
4. Rumińska Agnieszka
5. Wielicki Piotr

Etap trzeci konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 1000 .

    Prokurator Okręgowy

    Justyna Plechowska

Włocławek,  2017.03.01

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.
Liczba wolnych etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Prokuratura Okręgowa we Włocławku, ul. Orla 2

Włocławek, dnia 22.02.2017 r.

Sygnatura konkursu: PO  IV WOS 1111.1.2017

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 22 lutego 2017 roku pierwszego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku informuje, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

1. Cyman Dorota
2. Kantorski Dariusz
3. Koprowska Monika
4. Malendowicz Joanna
5. Morawska Karolina
6. Nowacka Katarzyna
7. Pączek Magdalena
8. Rumińska Agnieszka
9. Szwarc Dawid
10. Śmiałowicz Małgorzata
11. Walicki Piotr
12. Wnukiewicz Agnieszka
13. Wyrwas Kinga

Etapy drugi odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 2 marca 2017 o godz. 1000 .

Prokurator Okręgowy
  Justyna Plechowska
Włocławek, dnia  8 lutego 2017 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2017

   KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Prokurator Okręgowy we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Stażysta w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku.
Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Prokuratura Rejonowa we Włocławku
ul. Okrężna 2 c
87-800 Włocławek

Włocławek, dnia 30.12.2016r.

PO II K 1141.9.2016

NABÓR NA STANOWISKO ASESORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje,
że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie stosownych dokumentów /podania, życiorysu, ankiety personalnej, kserokopii dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego/ osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, bądź listownie na adres:


Prokuratura Okręgowa we Włocławku
ul. Orla 2
87-800 Włocławek

w terminie do 31.01.2017 roku.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Załącznik:
ankieta personalna

Strony