Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 02 lipca 2019 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.6.19

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 2 lipca 2019 roku trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie ogłasza wynik konkursu:
 
zwycięzcą konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie została Pani Katarzyna Nowacka.

Na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji wybranego kandydata, bądź ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tegoż stażu Komisja wyłoniła kandydatów rezerwowych w osobach:
1. Pani Monika Sobczak,
2. Pani Angelika Turant.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Artur Kołodziejski
Włocławek, dnia 17 czerwca 2019r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.5.19

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 14 czerwca 2019 roku trzeciego etapu konkursu na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku ogłasza wynik konkursu:
 
zwycięzcą konkursu na powyższe stanowisko została Pani Anna Bachurska.

Na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji wybranego kandydata, bądź ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tegoż stażu Komisja wyłoniła kandydata rezerwowego w osobie Pani Joanny Ziółkowskiej.


Prokurator Okręgowy
    Justyna Plechowska
Włocławek, dnia 17 czerwca 2019r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.4.19

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 14 czerwca 2019 roku trzeciego etapu konkursu informuje, że nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia  na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska