Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Lipno, dnia 8 .12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 18 listopada 2016 roku Prokuratura Rejonowa
w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko: Dariuszowi J., osk. o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W  dniu 27 listopada 2016 roku  w Prokuraturze  Okręgowej we Włocławku,  prokurator wszczął   śledztwo w sprawie  działania w okresie od nieustalonego dnia do 25 listopada 2016r. w Czerniewiczkach gm. Kowal woj. kujawsko-pomorskie oraz w innych miejscowościach na terenie kraju i na terenie Niemiec, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym przestępstw skarbowych polegających miedzy innymi na zmianie przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy  - to jest o czyny z art. 258 § 1 kk oraz w sprawie dokonywania w okresie od 21 listopada 2016r do 25 listopada 2016r. w Czerniewiczkach gm. Kowal woj. kujawsko – pomorskie zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych poprzez odbarwianie oleju do celów opałowych w celu wprowadzenia go do obrotu, jako oleju napędowego przez co nastąpiło narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym tj. o czyn z art. 73a§2 kks w zw. z art. 37§1 pk

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 2 listopada  2016 roku, Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzenia rozprawy, wobec Radosława F. podejrzanego o to, że w dniu 7 lipca 2016r. w m. Chełmica Mała gm. Fabianki woj. kujawsko-pomorskie, w użytkowanym przez siebie garażu posiadał broń palną w postaci pistoletu gazowego oraz 8 sztuk amunicji, bez wymaganego zezwolenia - tj. o przestępstwo określone w art. 263 par. 2 kk.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
Prokuratura Okręgowa we Włocławku, skierowała w dniu 18 października 2016 roku akt oskarżenia przeciwko   Tomaszowi  Ż,. którego oskarżono o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 10 września 2015 roku Prokuratura Okręgowa we Włocławku, wszczęła śledztwo w sprawie działania na terenie Polski grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i czynów karno-skarbowych, polegających na wykorzystaniu procedury zawieszenia akcyzy i sprowadzaniu tytoniu w ramach wewnątrz unijnych dostaw towaru, przy zerowej stawce VAT przy jednoczesnym nie dotrzymaniu jej warunków poprzez wprowadzenie tytoniu do obrotu bez opłacenia wymaganego podatku akcyzowego i podatku VAT oraz wprowadzaniu do obrotu na terenie Polski znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez wymaganych oznaczeń skarbowych akcyzy.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
Prokuratura Okręgowa we Włocławku, od dnia 21 września 2016 roku nadzoruje kolejne postępowanie karne, dotyczące wyłudzenia podatku VAT na dużą skalę i prania brudnych pieniędzy.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
Od 1 października 2014 roku Prokuratura Okręgowa we Włocławku nadzoruje postępowanie karne, dotyczące wyłudzenia podatku VAT na dużą skalę. Jak ustalono członkowie grupy przestępczej wystawili faktury na ponad 70 tys. ton fikcyjnego towaru. Skarb Państwa stracił na tym procederze 36 mln zł.

KOMUNIKAT  Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 29 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie znęcania się psychicznego przez Krzysztofa T. nad matką Melanią T. w okresie od nieokreślonego dnia i miesiąca 2011 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku w miejscowości Lipno woj. kujawsko - pomorskie tj. o czyn z art. 207 § 1 kk .

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
I    W dniu 29.07.2016r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Bartłomiejowi A. podejrzanemu o to, że :

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ulicy Orlej 2 odbędzie się konferencja prasowa, tematem której będzie przedstawienie informacji o wynikach pracy prokuratur okręgu włocławskiego w I półroczu 2016 roku oraz informacji o zakończonych i aktualnie prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.

                                                                                Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prok.  Wojciech  Fabisiak

Strony