Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT
W dniu 30 maja 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Ewie Iwonie M., osk. o to, że :

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku prowadzone jest obecnie śledztwo przeciwko  Dariuszowi O., który powołując się na wpływy w instytucjach państwowych (Państwowa Straż Pożarna, Urząd Pracy, Sąd), samorządowych (ośrodki zdrowia) oraz wywołując przekonanie innych osób i utwierdzając je w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmował się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Należy przy tym zaznaczyć, iż w przypadku kontaktowania się z niektórymi osobami w celu uwiarygodnienia się a także ukrycia swoich danych osobowych Dariusz O. przedstawiał się  jako  doktor Paweł Z.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie wszczęto śledztwo przeciwko Adamowi B., podejrzanemu o to, że w dniu 31 maja 2014 roku w miejscowości Ostrowitku, gmina Lipno, woj. kujawsko-pomorskie udał się do mieszkania Jadwigi J. z bezpośrednim zamiarem pozbawienia jej życia, a następnie działając ze szczególnym okrucieństwem za pomocą paralizatora obezwładnił, pokrzywdzoną, po czym uderzył głową w/w o szafkę kuchenną oraz piec kaflowy, a gdy wymieniona straciła równowagę i przewróciła się na podłogę skrępował jej ręce i nogi taśmą oraz sznurkiem, a następnie zadał Jadwidze J. kilka uderzeń młotkiem w plecy oraz kilkanaście ciosów w plecy nożem kuchennym powodując jej śmierć, tj. o czyn z art. 148 § 2 pkt 1 kk.
W dniu 5 czerwca 2014 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu  23 maja 2014  roku w  Prokuraturze Okręgowej we Włocławku skierowano do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Jakubowi G.  osk. o czyn z art.  63 ust. 3 w zb. z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. – o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§2kk w zw. z art. 12kk

KOMUNIKAT Prokuratury  Okręgowej we Włocławku

W dniu 5 maja  2014  r.  w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku skierowano akt oskarżenia przeciwko  : Norbertowi K, Katarzynie P, Konradowi  R, Tamarze M i innym osobom między innymi  o to, że:

INFORMACJA O ZMIANIE KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OBLICZANIA WYNAGRODZEŃ DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 listopada 2012 roku uległa zmianie (obniżeniu) kwota bazowa stanowiąca podstawę do obliczania wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej.
Obecnie kwota bazowa wynosi 1 766,46 zł (dotychczas: 1 873,84 zł). Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1101.
KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO we WŁOCŁAWKU
Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw nr 34 z dnia 16.02.2011r. poz. 173 opublikowany został tekst ustawy z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, za rażące naruszenie prawa, która to ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Strony