Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W  dniu  10 grudnia  2014 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku sporządzono akt oskarżenia przeciwko Piotrowi N. Wymienionego oskarżono o to, że :

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 9 grudnia 2014 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku sporządzono akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi O. Wymienionego oskarżono o płatną protekcję i oszustwa -  to jest o  to, że :

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 31 października 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi J., osk. o to, że :

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 25 listopada 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Adamowi D., osk. o to, że :

 KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku                           
Prokuratura Rejonowa w Lipnie w dniu 07.11.2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie o czyny z art. 189 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.  We wskazanym powyżej  dniu przedstawiono zatrzymanym Mariuszowi O. i Błażejowi O. zarzuty, że

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 29 października 2014 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku sporządzono akt oskarżenia przeciwko  Marcinowi G. oskarżonemu o popełnienie czynów z art. 62 ustęp 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 13 października 2014 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku sporządzono akt oskarżenia przeciwko  Arkadiuszowi K. oskarżonemu o to, że w  dniu 21 sierpnia 2000 roku, we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami,

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W  dniu 19 września 2014  r. w Prokuraturze  Okręgowej we Włocławku wszczęto  śledztwo w sprawie uprawy nie mniej niż 184 sztuk roślin konopi indyjskich innych niż włókniste, która mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi oraz w sprawie wytwarzania środków odurzających w postaci suszu ziela konopi - marihuany w znacznych ilościach, w postaci nie mniej niż 315 gramów marihuany, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaistniałej w okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca maja 2014 roku do 18 września 2014 roku w Nieszawie-Kolonia Nieszawa 25, w województwie kujawsko - pomorskim

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 30 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi G., osk. o to, że :

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 30 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K., osk. o to, że :

Strony