Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 18 czerwca 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie umorzyła wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Moniki B.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 11 czerwca 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi C. osk. o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 19 czerwca 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosek na podst. art. 335 § 1 kpk przeciwko Adamowi K., osk. o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 12 czerwca 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Adamowi B., osk. o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Skuteczne działania prokuratora w zaskarżeniu uchwał: Rady Miasta Włocławek i Rady Powiatu Włocławskiego, które wprowadzały zawyżone opłaty za holowanie pojazdów

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokurator skutecznie zaskarżył uchwały Rad: w Choceniu, Lubrańcu, Włocławku, Lubaniu, Boniewie, Lubieniu Kujawskim, Baruchowie, Brześciu Kujawskim i Chodczu w przedmiocie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności”.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił skargi prokuratora na uchwały Rad w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych, które stanowią załączniki do w/w Uchwały.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokurator uchronił rodzinę przed utratą nieruchomości i eksmisją.
Prokuratura Rejonowa we Włocławku podjęła skuteczne działania o unieważnienie aktu notarialnego.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzoruje dochodzenie prowadzone p-ko Ewie P. obywatelce polskiej, narodowości romskiej, której przedstawiono zarzuty o to, że: w dniu 15 aja 2019 roku w Radziejowie, powiecie radziejowski, województwie kujawsko-pomorskim na terenie targowiska miejskiego, dokonała zaboru w celu przywłaszczenia portfela wartości 20 złotych z zawartością pieniędzy w kwocie 2000 złotych, gdzie łączna wartość strat wyniosła 2020 złotych na szkodę Mirosławy B., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 13 maja 2019 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku została telegraficznie zawiadomiona przez KMP Włocławek o czynnościach w niezbędnym zakresie podjętych   w sprawie śmierci Henryka O. Z treści telegramu wynikało, że w dniu 12 maja 2019 r. czynnościami na miejscu zdarzenia kierował prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku. W oględzinach miejsca zdarzenia wziął udział biegły z dziedziny medycyny sądowej.

Strony