Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 27-05-2020 r. Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim skierowała do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim akt oskarżenia w sprawie przeciwko Beacie K., o czyny z art. 231 § 1 i § 2 kk i art. 13 § 1 kk, w zw. z art. 286 § 1 kk, w zw. z art. 270 § 1 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk, w zw. z art. 12 kk i inne (Beata K., jako kierownik USC w Konecku wprowadziła do systemu komputerowego łącznie 7 fikcyjnych osób, w celu wyłudzenia świadczeń wychowawczych „500+”)

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 27 kwietnia 2018 roku prokurator Prokuratury Rejonowej we Włocławku działając na podstawie art. 928 § 1 pkt 3 i § 2 kc i art. 929 kc wniósł o uznanie pozwanego J. O. za niegodnego dziedziczenia po zmarłej żonie, albowiem spadkobierca świadomie skorzystał z testamentu podrobionego przez inną osobę.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Do Prokuratury Rejonowej we Włocławku zgłosiły się osoby sprawujące faktyczną opiekę nad małoletnimi, dla których nie są rodziną zastępczą i nie są ich opiekunami prawnymi, z prośbą o udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń na rzecz małoletnich.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokuratura Rejonowa we Włocławku w 2019 i 2020 roku skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 11 skarg o stwierdzenie nieważności w całości łub w części uchwał podejmowanych w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 17 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Rafała K. w dniu 15 kwietnia 2020 roku w m-ci Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Uprzejmie przedstawiam informację o sprawie prowadzonej w Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie, mogącej budzić zainteresowanie mediów.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 25 marca 2020 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi K. podejrzanemu o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 19 marca 2020 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do
Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Markowi K. oskarżonemu o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Rypinie

Prokuratura Rejonowa w Rypinie prowadzi śledztwo przeciwko Pawłowi P. podejrzanemu o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 23.03.2020 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie zostało wszczęte dochodzenie w sprawie kierowania motorowerem przez Marka P. w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz gróźb karalnych kierowanych wobec Anny L.
W dniu 23.03.2020 roku Markowi P. przedstawiono zarzut o to, że:

Strony